The ways of use of the urban space in the Vörösmarty housing estate in Miskolc (Hungary) and in its predecessor, the former Gordon district

Fájlok
Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
Absztrakt
Leírás
Many organic, dense neighbourhoods – judged as unhealthy and socially problematic – disappeared in the second half of the 20th century globally, to be replaced by modern prefabricated housing estates. It is difficult to judge objectively from the distance of several decades, whether these drastic transformations of the urban tissue brought the positive changes hoped for at the time of their construction, or not. The article addresses this question on a case study, using the quantitative methods of space syntax combined with on-site observations and the analysis of contemporary newspapers.
A XX. század második felében világszerte számos nagyvárosban tűntek el organikus, sűrű beépítésű, egészségtelennek és szociálisan problémásnak titulált városrészek, hogy modern vasbeton lakótelepeknek adják át helyüket. Több évtized távlatából visszatekintve nehéz objektíven megállapítani, hogy a városzövetnek ezek a drasztikus átalakításai meghozták-e az építésük idején remélt pozitív változásokat. A cikk a space syntax kvantitatív módszereit helyszíni megfigyelésekkel és a korabeli sajtó híradásainak elemzésével egy miskolci példán vizsgálja a kérdést.
Kulcsszavak
Miskolc, space syntax, urban design, prefabricated housing estate, Miskolc, space syntax, településtervezés, lakótelep
Forrás