Az edényhasználat változásai a konyhában Tiszaigaron

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a tiszaigari konyhák edény és eszközhasználatának változásait vizsgálom az 1960-as évektől napjainkig. A vizsgálat során a generációk szerinti felosztást alkalmazom. 4 korosztályt különítek el egymástól. Az edények használata mellett vizsgálom a különböző háztartási eszközöket és a tüzelőberendezéseket is, mert ezek megjelenése, illetve változása is összefüggésben áll azzal, hogy milyen edényeket használnak az egyes háztartásokban.

Leírás
Kulcsszavak
Tiszaigar, edényhasználat, konyhai eszközök, háztartási gépek, tüzelőberendezések
Forrás