A Postaautó Duna Zrt. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzése a 2007-2012. éves beszámolók alapján

Dátum
2013-10-30T09:25:51Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom a Postaautó Duna Zrt. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzését tartalmazza. Vizsgálatom során többféle szakirodalmi véleményt összevetettem a téma pontosabb körüljárása érdekében. Törekedtem a társaság valós helyzetének bemutatására a 2007-2012. évi beszámolók alapján. Elemzésemben különböző, nemzetközi viszonylatban is elfogadott mutatókat használtam. Igyekeztem rávilágítani mind a kiválóan, mind a problémásan működő területekre. Javaslatot tettem a hatékonyabb működés elősegítésére.

Leírás
Kulcsszavak
elemzés, vagyoni
Forrás