Új alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások kialakítása a család és a munka összehangolása érdekében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az alacsony női foglalkoztatottság együtt jár az alacsony népesedési mutatókkal.A kisgyermek melletti munkavégzés szándéka egy valós társadalmi, gazdasági kérdés. A téma tárgyalásánál nem megkerülendő a dolgozó szülő gyermekének napközbeni ellátásának megoldatlansága, így ez az egyik legnagyobb gátja a női foglalkoztatottság növekedésének.

Leírás
Kulcsszavak
gyermekellátási szolgáltatás, család, nők helyzete
Forrás