Széchenyi intellektuális küzdelme a Bach–rendszerrel: Az Ein Blick

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témája Gróf Széchenyi István egyik legkevésbé ismert, de annál nagyobb jelentőséggel bíró műve, az Ein Blick. Munkámban azt fejtem ki, hogyan vette fel a gróf a küzdelmet a Magyarországon uralkodó Bach-rendszerrel, távol a hazájától, egy idegszanatórium zárt kapuin belül.Szakdolgozatomat 6 nagy egységre osztottam. Az első kettőben Széchenyi Döblingbe kerülésének okát és közvetlen előzményeit tárgyalom. Ebben kitérek az akkori magyarországi helyzetre, valamint azokra a nézetekre, amelyek a gróf mentális betegsége körül alakultak ki az évek folyamán. A következő fejezetben Magyarország helyzetét és történéseit vizsgálom Alexander Bach, császári belügyminiszter évei alatt. A negyedik egységben magáról a műről, annak tartalmáról és formai sajátosságairól szólok. A következőkben azt mutatom be, milyen hatást váltott ki ezzel a gróf a hazájában és hogyan válaszolt rá a rendszer. Végezetül egy összegzéssel és saját véleménnyel zárom le a rendszerkritika elemzését.

Leírás
Kulcsszavak
Széchenyi István, Ein Blick, Bach-rendszer
Forrás