Az önértékelés, a testi attitűdök és a szexuális asszertivitás összefüggése a szexuális funkcióval

Absztrakt

Szakdolgozati kutatásomban a szexuális diszfunkciót vizsgálom az önértékelés, a testkép és a szexuális asszertivitás vonatkozásában, valamint néhány demográfiai adattal vetem össze az összefüggések feltárása céljából. Ahhoz, hogy adekvát reflexiókat fogalmazhassunk meg a szexualitás zavaraival kapcsolatban, fontos, hogy megismerjük és megértsük az önértékelés, a saját testre vonatkozó attitűdök, és a szexuális asszertivitás pszichológiai működését és ezen konstruktumok kapcsolatát, mely igen komplex, és különböző populációkban eltérő lehet. Éppen ezért szakdolgozati kutatásomban ezen konstruktumok mélyebb összefüggéseinek vizsgálatára vállalkoztam, hogy jobban megértsük e fogalmak metszéspontját.

Leírás
Kulcsszavak
Szexuális diszfunkció, önértékelés, testkép, asszertivitás
Forrás