Katonai büntető eljárás az angolszász és a kontinentális jogrendszerekben

Dátum
2009-02-16T15:52:53Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozat témája az, egyes államok katonai büntető eljáráshoz való hozzáállását öleli fel. Azért kívántam ezt az anyagot feldolgozni, mert igaz a köztudatban is él, a katonai büntetőjog és büntetőeljárás hogy létezik egyes államokban(leginkább az USA vele kapcsolatban pedig a J.A.G.)de nagyon keveset tudunk a saját illetve a többi velünk kapcsolatban álló állam ilyen terű törekvéseivel. A szakdolgozat olvasása előtt mindenekelőtt meg kell jegyezni, hogy léteznek olyan országok, melyek nem kezelik külön jogterületként, hanem az „általános” büntetőjoggal és büntető eljárással egy tekintet alá esik a katonai büntetőjog és büntetőeljárás. Viszont azt mindegyik általam ismertetett állam jogrendszere elismeri, hogy a katonai életviszonyok elkülönültsége, a katonák sajátos jogi státusza, a szolgálati viszonyból származó jogosultságok és többségben lévő kötelezettségek összessége és összetettsége indokolja azt, hogy mégis a civil szférára irányadó büntetőjogi rendelkezések helyett, egy speciális gyakran szigorúbb követelményrendszer alapján ítéljék meg az adott állam hadseregében szolgálókat. Péladként néhány állam amely szerepel a szakdolgozatban: Magyarország, USA, Kanada, Franciaország, Törökország Ausztria stb.

Leírás
Kulcsszavak
katonai büntetőeljárás, katonai igazságszolgáltatás, katona, katonai bíráskodás, J.A.G.
Forrás