A foglalkozási bűncselekmények, különös tekintettel az orvosi műhiba büntetőjogi megítélésére

Dátum
2013-01-30T14:10:01Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az olyan hivatások képviselői, mint az orvosok vagy a bírák napjainkban és az archaikus társadalmakban is szakmájuk révén mindig is kiemelt figyelemben részesültek. Míg korábban a doktorok legfeljebb a társadalom erkölcsi megvetésével számolhattak egy-egy nem megfelelően elvégzett beavatkozásért, mára az orvosok tevékenységének jogi szempontú értékelése kiszélesedett. Lehetővé vált mind a büntetőjogi mind a polgári jogi felelősségre vonás, amely a foglalkozási bűncselekmények egy sajátos ágát képező területen csúcsosodik ki, melyet orvosi műhibának nevezünk. Dolgozatomban a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés tényállásának és az orvosi tevékenység műhibákban megnyilvánuló eseteinek bemutatására helyezem a hangsúlyt. Törekszem arra, hogy objektív, csekély kritikai véleménnyel tegyem ezt, figyelemmel arra, hogy a jelenlegi helyzetben az orvosok nagyszámú munkaterhe és az egészségügyi ellátások színvonalának tényezői mellett az orvosok sem tévedhetetlenek.

Leírás
Kulcsszavak
foglalkozási, bűncselekmények
Forrás