Komplex hálózatok modellezése és elemzése

Dátum
Szerzők
Rövid, Lóránt
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozat bemutatja a hálózattudomány és gráfelmélet alapjait. Ismerteti az olyan jelentős hálózati modelleket, mint az Erdős-Rényi, Watts-Strogatz és Barabási-Albert modelleket. Megmutatja a hálózatok számítógépes reprezentálásának és tárolásának módjait. Létrehoz számos Barabási-Albert fát, melyeknek olyan tulajdonságait elemzi, mint a fokszámeloszlás, élerősségeloszlás és szinteloszlás. A kapott eredményeket elemzi eloszlás és korreláció alapján. Végül összegzi az eredményeket és ahálózattudomány gyakorlati jelentőségét.
Leírás
Kulcsszavak
hálózat, Barabási-Albert modell
Forrás