Szegénység napjainkban Magyarországon, avagy mi van a számok mögött?

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban azt próbáltam körbejárni, hogy mi húzódik meg a számok – a szegénység mérhető indikátorai – mögött és hogy a hétköznapi emberek hogyan vélekednek erről a témáról, hogyan ítélik meg saját helyzetüket. Ehhez először áttekintettem a szegénység definícióját, kitérve a különböző elméleti felfogásokra. Ezt követően foglalkoztam a szegénység társadalmi megítélésével, a szegénységi kockázattal. Külön kitértem a nők, a gyermekek, a romák és a hajléktalanok helyzetére, majd a hazai szegénység helyzetét próbáltam bemutatni statisztikai adatokon keresztül, kicsit kitekintve az Európai Unióra is. Részletesen foglalkoztam a szociális gondoskodás történetével és azokkal a fontosabb változásokkal, amik a jelenlegi ellátási rendszer kialakulásához vezettek. Kutatásomban pedig Debrecen lakosainak szegénységről, szubjektív szegénységről alkotott felfogását vizsgáltam.

Leírás
Kulcsszavak
szegénység, Magyarország, Debrecen
Forrás