Karl Marx, A hegeli idealizmustól a tudományos kommunizmus megalapozásáig

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Értekezésem az ifjú Marx filozófiai munkásságára, az 1835 és 1848 közötti időszakra koncentrál. Marxnak forradalmi demokratizmusról és hegeli spekulatív idealizmusról a materialista történelem felfogásra és tudományos kommunizmusra való áttérését taglalja. A dolgozat a főbb filozófiai kategóriák, mint az elidegenedés, nembeliség, természet és ember viszonya, elemzését, ezek dialektikus értelmezését is tartalmazza. A dolgozat leginkább a hegeli idealizmus marxi kritikáját jellemzi. Az ifjú Marx filozófiájának elemzésén túl, a marxi életrajz és az ifjú hegeliánus mozgalom is bemutatásra kerül. A dolgozatban elemzem Marx publicisztikai műveit, cikkeit is.

Leírás
Kulcsszavak
Marx, dialektika, filozófiatörténet, elidegenedés, materializmus, szocializmus, Hegel, Gazdasági-filozófia kéziratok, eszmetörténet, nembeliség
Forrás