Az egészséges életmódot meghatározó táplálkozási tényezők

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A vizsgálat célja, indoklása: Felmérni a Debreceni Hunyadi János Általános Iskola felső tagozatos 6-7 és 8-dik osztályos tanulóinak táplálkozási szokásaiban meglévő különbségeket. Vizsgálati anyag és módszer: Kérdőíves kvantitatív eljárási módszert alkalmaztam, amely egy önbevallásos Google Űrlap alapú kérdőív volt, amelyet a vizsgálatra önként jelentkezett gyermekekkel töltettem ki. A vizsgálat 2022. október-november között zajlott. A kiküldött közel 100 kérdőívből, mindösszesen 37 került kitöltésre. Eredmények: A kutatásom eredményei alapján család meghatározó szerepet tölt be a gyermek étkezési szokásaival kapcsolatban. Valamint arra az eredményre jutottam, hogy a sportoló fiatalok egészségesebben és tudatosabban táplálkoznak, mint a nem sportoló társaik. Következtetések: A mai felgyorsult, rohanó világban világosan látszik, hogy a gyermekeknek megváltoztak a táplálkozási szokásai. Ugyan a versenysportoló gyerekek magatartása egészségtudatosabb, mint az átlag, ennek fontosságát minden gyermek számára szükséges hangsúlyozni.

Leírás
Kulcsszavak
egészséges életmód, általánosiskolás fiatalok, táplálkozási szokások, családi étkezési szokások, fizikai aktivitás
Forrás