Hallgatói dolgozatok (Sporttudományi Koordinációs Intézet)

Állandó link (URI) ehhez a gyűjteményhez

A DE Természettudományi és Technológiai Kar Tanácsának 2009. november 25.-i határozata alapján a jövőben elektronikus formában is elhelyezésre kerülnek a szakdolgozatok a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár által működtetett egyetemi archívumban, a DEAba. A szakdolgozatok az archívumból kizárólag a Debreceni Egyetem IP-címeiről hozzáférhetőek, azokat nem lehet kinyomtatni, és azokból szövegrészeket nem lehet kiemelni.

Böngészés

legfrissebb feltöltések

Megjelenítve 1 - 20 (Összesen 44)
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  A levegő ki-és beáramlását szabályzó edzőmaszk alkalmazása különböző erőnléti mutatók változásában utánpótláskorú kézilabdázók körében (pilot-study)
  Teknős, Tamás; Pucsok , József Márton; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Sporttudományi Koordinációs Intézet
  Ez a kutatás az állóképesség javítására összpontosít. A fáradtság kapcsán a leggyakoribb probléma az oxigénhiány, aminek következtében a játékosok többet hibáznak egy mérkőzésen. Továbbá az anaerob körülmények befolyásolhatják a mozgáskoordinációt, a koncentrációt és a hatékonyságot. Vitathatatlan, hogy a magasabb állóképességű sportolók sikeresebbek lehetnek. Az oxigénhiány nemcsak a meccseken, hanem az edzéseken is megjelenik. Ennek eredményeként az oxidatív stressz okozta mikrosérülések súlyosbodnak. A megoldás egy olyan edzésprogram kidolgozása, amely növeli az anaerob állóképességet. Ennek fejlesztésére alkalmas a Dr. Bruno Balke által, a hatvanas években kutatott és elterjedt magaslati edzés. Kimutatták, hogy a ritka levegő hipoxiás állapotot eredményez; ezért az ilyen körülmények között végzett edzés jelentősen javíthatja az anaerob állóképességet. A magaslati edzés körülményes és limitált a sportolók számára, ezért az ezredforduló olyan eszközök és módszerek fejlesztésére összpontosítottak, mint például a tanulmányban szereplő maszkok, amelyek ezt a hipoxiás környezetet próbálják megteremteni. A módszerről kimutatták, hogy növeli a VO2 max-t. Az edzések során a maszkok segítségével növekszik az anaerob állóképesség és megerősödnek a légzésben részt vevő izmok. Javul a tüdő és a vér oxigénfelvevő képessége is. Így csökkennek az oxidatív stressz okozta sérülések, és jobb lesz a teljesítmény. Jelen tanulmányban ezt a módszert és a maszkok használatának lehetőségeit vizsgáltam.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS SZOKÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TELEPÜLÉSEN ÉS NAGYVÁROSBAN ÉLŐ ÁLTALÁNOS ISKOLÁS FIATALOK KÖRÉBEN
  Horváth, Balázs; Lenténé Puskás, Andrea; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Sporttudományi Koordinációs Intézet
  Az egészségmegőrzés és egészséges életmód szerepe napjainkban minden korosztály számára fontos, meghatározó szerepet tölt be az életeben. A sportolási lehetőségek sokszínűsége miatt a sportolási szokások is eltérnek, akár a korcsoportot vagy településtípust vizsgálva. Gyerekkorom óta sportolok, ezáltal számomra nagyon fontos az egészség, egészségtudat. Jelenleg is egy hátrányos helyzetű településen élek, így magam tapasztaltam, hogy mennyire is nehéz ezen településtípuson egészséget megőrző tevékenységet végezni. A dolgozatomban azt vizsgáltam, hogy a hátrányos helyzetű településen élő fiatalok milyen gyakran sportolnak, milyen sportot űznek szívesen, illetve, hogy a végzett sporttevékenységet iskolai vagy iskolán kívüli keretek kötött végzik-e, a nagyvárossal összehasonlítva. Összehasonlítottam a két általam választott általános iskola tanulóinak lehetőségeit a sportolásra. Kérdéseim megválaszolása érdekében online kérdőíves vizsgálatot végeztem, melyet a Mátészalkai Széchenyi István Katolikus Német Nemzetiségi, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvodában és a Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskolában egy-egy hetedikes osztály töltött ki. A kérdőívet 55 tanuló töltötte ki. Mindkét iskolából egy-egy hetedikes osztályt kértem meg arra, hogy a válaszaik megadásával segítsék a szakdolgozatom elkészítését. A kutatásom eredményei rávilágítottak arra, hogy bár a hátrányos helyzetű településen kevesebb a sportinfrastruktúra, ez nem befolyásolja a sportolási hajlandóságot. Vizsgálatom eredményei azt igazolták, a sportoló fiatalok között nagyobb arányban vannak azok, akiknek a szülei rendszeresen sportolnak, vagy korábbi sportolói múlttal rendelkeznek. Továbbá megállapítható, hogy a hátrányos helyzetű településen nagyobb arányban választják az iskolai keretek között megszervezett sporttevékenységet.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  A FÉRFI KÉZILABDA-EURÓPA-BAJNOKSÁG TÁMADÓ TECHNIKAI ELEMEINEK VÁLTOZÁSA 2016-TÓL NAPJAINKIG
  Losonczi, Gergő; Bíró, Imre; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Sporttudományi Koordinációs Intézet
  A kézilabdázás, mint sport méltán napjaink meghatározó, népszerű és megkerülhetetlen csapatjátékává vált, nem csupán hazánkban, mindinkább nemzetközi szinten. Kutatásom során a 2016-tól 2022-ig lezajlott Férfi kézilabda-Európa-bajnokság elődöntőit és döntőit elemeztem, tehát kiemelt figyelmet fordítottam az időszerűen legjobb formában lévő válogatottak támadásban nyújtott teljesítményére, amely alapján következtetni tudtam arra, hogy adott esetben mely támadásformák bizonyultak eredményesebbnek, milyen kapura lövési formák bizonyultak a legbiztosabbnak és milyen különbségek vezettek az összecsapások végeredményeinek kialakulásához. A mérkőzések vizsgálatát utólagosan végeztem felvételről, melyek során számszerűsítettem a: 1. kapura lövési módok: a. fajtáját b. előfordulásuk gyakoriságát c. sikerességét/sikertelenségét 2. az akciók taktikai elemeinek a. előfordulásának gyakoriságát, b. sikerességét/sikertelenségét
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Középiskolás korúak táplálkozási szokásainak és hátterének vizsgálata
  Kárai, Brigitta; Hidvégi, Péter; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Sporttudományi Koordinációs Intézet
  A helytelen táplálkozási szokásoknak komoly szerepük van egyes betegségek kialakulásában, ilyen például a cukorbetegség, szív-és érrendszeri megbetegedések, daganatos betegségek és a magas vérnyomás. A gyermekkorban kialakult táplálkozási szokások hatással vannak az egyén későbbi egészségi állapotára, így fontos a gyermekeket megfelelő táplálkozásra és egészséges életmódra nevelni. A vizsgálat célja, hogy a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Karacs Ferenc Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola tanulóinak táplálkozási szokásainak háttértényezőire megkeressem a választ, figyelmet fordítva többek között a kortárs hatásokra, a család szerepére és a közösségi média hatásaira. A Google Űrlap alapú kérdőív 72 önként jelentkező diák töltötte ki. A vizsgálat 2023. márciusában zajlott. A kapott eredmények alapján elmondható, hogy a középiskolás korúak táplálkozási szokásait a család jobban befolyásolja, mint a kortársak. A válaszadókról elmondható, hogy ritkán járnak gyorsétterembe és olyankor nagyjából fele-fele arányban a családdal vagy barátokkal. A megkérdezettek több, mint fele hetente többször is fogyaszt zöldséget vagy gyümölcsöt, de többségük nem az iskolában. Úgy vélik a tanulók, hogy a táplálkozási szokásokkal és egészséges életmóddal kapcsolatos kérdéseikre a legmegbízhatóbb választ a orvosoktól/védőnőktől kaphatják, de sokan a szülőiknek, néhányan pedig a barátaiknak vagy az internetnek hisznek. Az iskolai szűréseken aligha marad idő a táplálkozási szokásokkal kapcsolatos kérdésekre vagy beszélgetéseke, így iskolai egészségnapok vagy osztályfőnöki órák keretein belül lehetne figyelmet fordítani erre a témára.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Középiskolások egészségtudatos magatartásának vizsgálata
  Holló, Henrik Márk; Lenténé Puskás, Andrea; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Sporttudományi Koordinációs Intézet
  Az egészségtudatos magatartás minden ember számára rendkívül fontos, mivel ezzel az egészségben töltött éveit megnövelheti. Amennyiben az iskoláskorú fiatalban kialakul, valószínűleg az egész élete során végigkíséri. Ebből kifolyólag voltam kíváncsi egy adott középiskolára, hogy ott a tanulókban kialakult-e már ez az életvitel. A kutatásom során primer és szekunder kutatást végeztem.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Vallás és sport
  Vadász, Péter; Bíró, Melinda; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Sporttudományi Koordinációs Intézet
  A testmozgás és a spiritualitás egyidős az emberiséggel. Mindkettő az ember javát szolgálja és általuk lehetőségünk van önmagunk egy jobb verziójának kiteljesítésére. Napja-inkban kevés szó esik ezen témák metszetéről, hiszen sokan éles szakadékot látnak a két terület között. Mai világunkban, úgy gondolom, érdemes figyelmet szentelni olyan területek kapcsolatára, amelyekből testi-lelki jóllét szempontjából profitálhatnak az emberek. Kutatásom céljául a test és lélek kapcsolatának, valamint a sport és a spiritualitás ösz-szefüggésének a vizsgálatát tűztem ki. Ezen felül a tárgyalt területekhez fűződő attitűdről, megítélésről is szerettem volna több információt szerezni. A kutatást releváns hazai és kül-földi szakirodalmak felhasználásával igyekeztem minél laposabbá tenni. Hogy minél széle-sebb rálátást nyerjek a témára és a vizsgált minta attitűdjére is, az írásos kikérdezés módsze-rét választottam, amelyet két (Goggle) kérdőív segítségével hajtottam végre. A kérdőívek egyikét angol nyelvre is lefordítottam, hogy külföldi egyházi személyekhez is eljuttassam. Úgy véltem, ezzel a módszerrel tudok minél több adatot szerezni minél több embertől. A vizsgálatban sportolók és exsportolók (n=54), illetve egyházi személyek (n=12) vettek részt. A sportolók számára készített kérdőívet közösségi oldalamon osztottam meg többször, míg az egyházi személyeket online felületen kerestem a számukra készített kérdőívvel kapcso-latban. A kapott eredményeim azt mutatják, hogy a sportolók nagyobb jelentőséget tulajdoní-tanak a spiritualitásnak és azonosulni tudnak a spiritualitásból származó értékrenddel. Ezen felül többségében pozitívnak látják a keresztény egyház attitűdjét a sportra és testmozgásra vonatkozóan, továbbá úgy látják, hogy az egyházi személyeknek is szükséges lehet a sport, amelyből a spirituális éltre nézve is hasznuk származhat. Eredményeimből azt következtet-tem, egyházi személyek egyet értenek a bibliai testkultúrális ajánlásokkal és jelentős időt fordítanak testmozgásra. Mindezek mellett, úgy vélik a sport béli értékrend összeegyeztet-hető a keresztény értékrenddel és a spiritualitásból fakadó lelki harmónia is teljesítmény fokozó hatású lehet.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Debreceni Egyetemen tanuló speciális igényekkel élő hallgatók testnevelési és sportolási szokásainak és igényeinek felmérése
  Szilágyi, Flóra; Lenténé Puskás, Andrea; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Sporttudományi Koordinációs Intézet
  A diploma megszerzéséhez kötelező testnevelési féléveket teljesíteni. Mint ahogy az élet minden területén, úgy az egyetemeken is találkozhatunk speciális igényű hallgatókkal, akik akadályokba ütközhetnek a tárgy teljesítése során. A szakdolgozatom célja, hogy feltárjam a speciális igényű hallgatók testnevelési és sportolási szokásait és igényeit. A kutatás során a fő adatgyűjtési módszerem az online kérdőív volt. A résztvevők között voltak látássérült, halássérült, mozgásban korlátozott, kommunikációban korlátozott, autizmus spektrum zavarban, pszichés betegségekben, egyéb- krónikus (chron, epilepszia, glutén-érzékenység) betegségben szenvedő, és halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók is. Az eredmények szerint a speciális igényű hallgatók többsége fontosnak tartja a testmozgást és a sportolást, azonban az egyetemi sportolási lehetőségek számukra korlátozottak, és az intézmények nem mindig tudnak megfelelő támogatást nyújtani a testneveléshez és sportoláshoz.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Teljesítménymérés a felkészülési időszakban labdarúgó utánpótlás korosztályban
  Pál, Izabella; Bíró, Eszter; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Sporttudományi Koordinációs Intézet
  A kutatásom célja volt, felmérni a labdarúgás uténpótlás korosztályban (U12) a motoros képességek fejlődésének lehetőségeit: az agilitás, a gyorsaság, az állóképesség és az erő-állóképesség tekintetében. Különböző pályateszteteket hajtottunk végre, amelyeket utána statisztikai próbáknak vetettünk alá. Eredményeink alátámasztják a korábbi kutatások megállapításait.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Jellemző tendenciák a 2023-as férfi kézilabda- világbajnokság támadó játékának felépítésében, szervezésében
  Deme, Barbara; Bíró, Imre; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Sporttudományi Koordinációs Intézet
  A kézilabda jelentősen megváltozott a mai világban, a játék tempója felgyorsult és eseménydúsabb lett. Szakdolgozatomban a 2023-as férfi kézilabda-világbajnokságot vettem alapul, azon belül is az első négy helyezett csapat mérkőzéseit tekintettem meg. A mérkőzések folyamán a támadásokra helyeztem a hangsúlyt, hogy képet kapjak az élvonalbeli csapatok támadó játékának változatosságáról és eredményességéről. A vizsgálat során a mérkőzéseket utólagosan tekintettem meg, ahol több mindent figyelembe vettem. Elsősorban, hogy hogyan oszlik el a gólok száma, illetve, hogy belső 3 poszton szereznek-e több gólt vagy a mezőnyjátékosok másik csoportja. A lövések hatékonyságára is kitértem dolgozatomban. Másodszor, hogy egy mérkőzésen ki tudnak-e harcolni 5 büntetőt és ezt milyen eredményességgel értékesítik. Továbbá, hogy a lerohanásokat, milyen számban tudják hasznosítani, és utolsó sorban, hogy az átlövők helytartásból vagy helycseréből hatékonyabbak. Megállapítottam, hogy belső posztokról általánosságban több gól születik, mint jobb szélen, bal szélen és irányítóban. Büntető lövések eredményessége nem minden esetben éri el a 90%-ot. A gyors lerohanások többségét hatékonyan kihasználják a csapatok, valamint helytartásos támadásból az átlövők eredményesebbek, mint helycseréből.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Labdás ügyességfejlesztés utánpótláskorú labdarúgók körében
  Haraszti , Patrik Zoltán; Lente, Lajos; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Sporttudományi Koordinációs Intézet
  A modern futball megköveteli, hogy egy játékos a megfelelő genetikai és mentális tulajdon-ságok mellett kiváló technikai tudással rendelkezzen. Ennek fejlesztésére az edzések során nagy hangsúlyt fektetnek a képzésben résztvevő szakemberek, hiszen a csapatok taktikai fejlődésüknek köszönhetően a labdaszerzést végző csapat játékosai a terület szűkítésére tö-rekednek, így egyre kevesebb játékterületük és idejük van a játékosoknak a technikai megol-dások kivitelezésére. Fontos, hogy az utánpótlásképzés során olyan alapot fektessenek le az edzők a labdásügyességben, amely majd a sportoló számára lehetővé teszi a technikai ele-mek pontos, precíz végrehajtását gyors játéktempó mellett is. Jelen kutatásom célja az volt, hogy megvizsgáljam az utánpótláskorú labdarúgók labdásügyességfejlesztésének jelentősé-gét és hatásait. Szakdolgozatom témaválasztását indokolta, hogy 6 éves koromtól játékos-ként a magyar labdarúgás utánpótlás képzésében vettem részt, U12-es korosztálytól akadé-miai rendszerben nevelkedtem egészen 18 éves koromig. Labdarúgó pályafutásom befejezé-sét követően egyetemi tanulmányiam mellett jelenleg labdarúgó edzőként tevékenykedem egy debreceni sportegyesületnél. A szakdolgozatomban be kívánom mutatni a technikai elemek szerepét és fontosságát a labdarúgásban, különös tekintettel a Wiel Coerver holland futballmenedzser által meghonosított labdás ügyességfejlesztésére szolgáló edzésmódszert, mindezeket az utánpótláskorú labdarúgók életkori sajátosságiaknak és fejlődési ritmusuk-nak, szintjüknek megfelelően. A vizsgálathoz szükséges mérési adatok felvétele 2022 novemberében és 2023 februárjában történt meg a Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda tornatermében. A tornatermet a Loki Focisuli Debrecen KSE utánpótlás korú csapatai hasz-nálják. Az egyesület három korosztályos csapatában (U11, U13, U14) végeztem felmérést, mely során a labdarúgásban legtöbbször megjelenő technikai elemek segítéségével mértem az utánpótláskorú labdarúgók labdásügyességének tudásbeli szintjét. Korosztályonként 12 labdarúgónak rögzítettem a feladatokban elért eredményeit. A felmérést követően edzéster-vet készítettem az edzők számára, amelyben olyan edzésfeladatok szerepeltek, amelyek cél-zottan azon technikai képességek fejlesztésére szolgáltak, amelyek megjelentek a felmérés feladatai során. Ezt az edzők a heti edzésprogramjukba szabadon beépíthették. 14 héttel ké-sőbb azonos körülmények között megismételtem a felmérést az előzetesen felmért labdarú-gókkal. A vizsgálat eredményei igazolták számomra, hogy az amatőr szinten működő egye-sületben sportoló gyermekek, a Coerver edzésmódszerén alapuló edzésterv hatására jelentős mértékű fejlődést tudnak elérni a labdásügyességben. A korosztályok tekintetében a felada-tok eredményeinek összeségét figyelembe véve, az U14-es korosztály 10%-os teljesítmény-javulást mutatott. Az egy évvel idősebb U13-as korosztályban futballozó gyermekeknél 12%-os teljesítményjavulás volt tapasztalható, még a legtöbb fejlődést mutató korosztály az U11-es csapat volt, akiknél 19%-os teljesítményjavulás volt tapasztalható a vizsgálati idő-szak végére.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Jellemző tendenciák a 2023-as férfi kézilabda-világbajnokság mérkőzéseinek védekezési rendszerében és ennek hatékonysága
  Deme, Fanni; Bíró, Imre; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Sporttudományi Koordinációs Intézet
  A kézilabda egy olyan sportág, amely világszerte népszerű. Az évek alatt számos változáson ment keresztül, mind dinamikájában, mind gyorsaságában. Kutatásomban a 2023-as férfi kézilabda-világbajnokság első négy helyezett csapatának a védekezését elemeztem, annak érdekében, hogy megtudjam, mely tendenciák jellemzik leginkább a magas színvonalú mérkőzéseken a védekezést. A dolgozatomban utólagos mérkőzéselemzést hajtottam végre. A kérdések melyekre kerestem a választ, hogy kialakul-e 10-nél több passzív helyzet egy mérkőzés adott csapatának. A nyitott védekezés hatékonyabb-e a belső három poszt ellen (átlövők, irányító), mint a szélsők és beálló posztját együttvéve. Továbbá a felállt támadás és a gyors lerohanás elleni védelem hatékonyságát is összehasonlítottam. Illetve a felállt fal elleni rendezett védekezés sikerességét is elemeztem. Az adatokat saját készítésű táblázatba rögzítettem, az eredményekből diagramokat állítottam össze, melyek választ adtak a kérdéseimre. Megállapítottam, hogy az ütközésekre nem fektetnek nagy hangsúlyt, a nyitott védekezések hatékonyabbak a belső posztok ellen, a felállt támadás elleni védekezés aránya nagyobb, mint a gyors lerohanások aránya, valamint a felállt támadások elleni rendezett védekezések eredményessége eléri a 60%-ot.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Edző és serdülőkorú sportolók közötti kapcsolat vizsgálata a torna sportágban
  Szabó, Elizabet; Lenténé Puskás, Andrea; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Sporttudományi Koordinációs Intézet
  A testmozgás minden életszakaszban nagyon fontos, hiszen rengeteg jótékony hatása van. Emiatt úgy gondolom, hogy a mozgást már gyermekkorban meg kell szerettetni, hogy hosszútávon megmaradjon ez a szeretet. Ehhez nagy mértékben hozzájárulnak a testnevelő tanárok és az edzők, tőlük is függhet, hogy választ-e vagy milyen sportágat választ egy tanuló. Serdülőkorban már a tanulók több önálló döntést hoznak, így van ez a sportágválasztásnál is, azt kutatom szakdolgozatomban, hogy mi alapján választotta a megkérdezett a torna sportágat. Az edzőknek nagy szerepe van abban, hogy a sportolója hogyan érzi magát az edzéseken, mennyire motivált, így a szakdolgozatomban az edző és sportolója kapcsolatára vonatkozó véleményeket kutatom, hipotéziseimet ezen témával kapcsolatban fogalmaztam meg. Kutatásom célcsoportja serdülőkorú tornászok voltak, akik amatőr versenysportolók, területi, megyei vagy országos versenyeken vesznek részt. Kérdőíves kutatást végeztem a tornászok között, a kérdőívet a Google Forms rendszer segítségével készítettem el és online formában továbbítottam a tornászoknak és edzőiknek. Mivel a válaszadók többsége fiatalkorú, ezért készítettem egy szülői/gondviselői beleegyező nyilatkozatot, amelyet, ha volt lehetőségem akkor személyesen, a távolabbi városokban élő sportolóknak pedig online küldtem el. A kérdőív feldolgozására Microsoft Excelt és Tableau rendszert használtam. 49 fő töltötte ki a kérdőívet. A kutatásom eredményei rávilágítottak arra, hogy serdülőkorban a sportágválasztásban már nem befolyásolja senki a tanulókat. A vizsgált adatok alapján kiderült, hatással van a sportolóra az edzője több szempontból is, emiatt elengedhetetlen a jó kapcsolat tornász és edzője között. A válaszok azt mutatták, hogy az edző személyisége nagyon fontos a tornász sportágához való motivációjához, ez befolyásolja legjobban a versenyekhez, edzésekhez való hozzáállását. A kitöltők véleménye szerint az autokratikus stílusú vezetővel tudnak leginkább azonosulni.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  A 11-14 éves korosztály sportolási szokásainak és az egészséges életmódhoz való viszonyának vizsgákata
  Ferenczi, Milán; Lenténé Puskás, Andrea; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Sporttudományi Koordinációs Intézet
  Az elhízás napjainkban már népbetegségnek számít, mely számos káros következménnyel párosul. A Központi Statisztikai Hivatal egészségre és a gyermekek egészségére vonatkozó 2017-es felmérési adatai alapján egyértelműen megállapítható, hogy hazánkban a felnőtt lakosság több mint fele túlsúlyos, mely nagymértékben a nem megfelelő táplálkozási szokásoknak és a fizikai aktivitás hiányának, illetve elégtelen szintjének következménye. Kutatási témám megválasztásában meghatározó volt az a világszerte megfigyelhető szomorú tény, hogy az elhízás és a túlsúly napjainkban már nemcsak a felnőtteket, hanem a kisgyermekeket is érinti. A korai, gyermekkorban vagy serdülőkorban történő elhízás nehezen megállítható és még nehezebben visszafordítható folyamat. Az egészséges életmód alapvető kiindulópontja annak, hogy megőrizzük egészségünket, egészségesek maradjunk, de ezért sokat kell tenni. Ez valójában egy életforma, mely bármikor megváltozhat külső hatások nyomására, de az ember által - saját belső igényének megfelelően bármikor megváltoztatható. Kutatásom célja volt feltárni az általános iskola felső tagozatos diákok rendszeres testmozgáshoz való viszonyát és az egészséges életmóddal kapcsolatos gondolkodás módját, a rendszeres testmozgás mindennapokban való megjelenését, a szülők sportolási szokásainak hatását a gyerekekre, továbbá a fiatalok egészségtudatos szemlélete és a sportolási szokásai közötti összefüggést. A kutatási kérdéseim feltárása és hipotéziseim igazolásának érdekében kérdőíves vizsgálatot végeztem a 11-14 éves korosztály körében. A kérdőívek adatainak feldolgozása és értékelése után megállapítottam, hogy a fiatalok egészségtudatos magatartása nagyon hiányos, felületes. Sok esetben elméleti információkkal, tudással rendelkeznek, de a tanúsított magaratásuk nem mindig egyezik azzal, amit gondolnak. Úgy gondolom, hogy a legnagyobb problémát a gyerekek jelenlegi életmódjában a tudatos magatartás hiánya okozza. A legtöbben nincsenek tisztában az életmód egészségre gyakorolt hatásával. A tanulmányom eredményeit elemezve megállapítható, hogy vannak kedvező mutatók, melyekre lehet építeni és rávilágítanak arra, hogy már elindult egy folyamat, de még a hosszú út elején járunk.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  A JÁTÉKRENDSZEREK FEJLŐDÉSE ÉS AZ EREDMÉNYT BEFOLYÁSOLÓ SZEREPE A LABDARÚGÁSBAN
  Czirják, Máté; Czóbelné Mester, Kata; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Sporttudományi Koordinációs Intézet
  A labdarúgás taktikai fejlődése a XIX. századtól kezdőden magával hozta a játékrendszerek megjelenését, melyek a mai napig meghatározó tényezői a labdarúgásnak. Időről-időre új trendek tűntek fel, amelyek bizonyos ideig egyes csapatokat komoly sikerekre vezettek. A témaválasztásomat éppen ez inspirálta, hiszen magam is labdarúgó, illetve edző vagyok, így ismerni szeretném azokat a tényezőket, amelyek a csapatomat sikerre vezethetik. Kutatásom célja az volt, hogy megvizsgáljam, a mai modern labdarúgásban képesek-e a játékrendszerek döntően befolyásolni az eredményességet. Vizsgálatom során számos módszert alkalmaztam, hogy kutatási kérdéseimre és hipotéziseimre választ kapjak. Először elemzést végeztem, mely során megvizsgáltam, hogy az elmúlt 10 év Bajnokok Ligája győztesei milyen játékrendszereket alkalmaztak. Ezt követően kérdőíves felmérést végeztem a szurkolók körében, hogy megtudjam hogyan vélekednek a játékrendszerekkel kapcsolatos kérdésekről. Célcsoportomat azonban nemcsak a szurkolók, hanem az edzők is alkották. A szakértői véleményt erősítendően a kutatásom harmadik szakaszában interjút készítettem a többszörös magyar bajnok szakemberrel, Kondás Elemérrel, hogy megtudjam egy profi edző hogyan vélekedik a játékrendszerekről. Az eredmények kiértékelését követően a kutatási kérdéseimet sikerült megválaszolnom, miközben a hipotéziseim is kellően vizsgálat alá kerültek. Az első hipotézisem, amely során azt feltételeztem, hogy nincs egy olyan játékrendszer, amelynek alkalmazása garantálná a csapatok eredményességét, beigazolódott, hiszen az elmúlt tíz évben a BL győztesek hat különböző játékrendszert is alkalmaztak. Felvetésemet a Kondás Elemérrel készített interjú is megerősítette, hiszen a szakember szerint a játékrendszerek nem befolyásolják döntően a mérkőzések kimenetelét. A második hipotézisem szintén bizonyítást nyert, hiszen a kérdőívből kiderült, hogy a labdarúgó mérkőzéseket megtekintő nézők többsége, úgy gondolják, hogy a csapatok által alkalmazott játékrendszerek döntően befolyásolják az eredményességet. Következtetésként elmondható, hogy a játékrendszerek, habár fontos elemét képezik a labdarúgásnak, az eredményt döntően nem befolyásolják. Fontos viszont a játékosok pályán betöltött szerepe és feladata, melyek sokkal inkább meghatározzák egy csapat sikerességét. Ezt a tényt fontos szem előtt tartani az edzőknek, a játéksoknak és a szurkolóknak egyaránt.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  A mozgásos játékok szerepe a labdarúgásban
  Bucz, Bence; Bíró , Melinda; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Sporttudományi Koordinációs Intézet
  A labdarúgás talán napjaink legnépszerűbb sportja. A folyamatos sportági fejlődéseknek köszönhetően emberek milliói követi hétről hétre eseményeit. Ezeket a fejlődéseket a sportágban dolgozó szakemberek segítik. Ebbe a kategóriába sorolhatóak a testnevelőtanárok és edzők is. Az iskolában és az edzéseken is az oktatás által segítik tanítványaikat a legjobb eredmény elérésében. Ahol oktatás folyik, ott előre átgondolt stratégiákkal, módszerekkel dolgoznak. A játékot, mint oktatási módszert tanulmányoztam a labdarúgás területén. A kutatásom céljaként, a labdarúgáshoz szükséges képességeket, játékos módszerrel történő fejlesztését tűztem ki. Célom volt továbbá kideríteni, hogy a játékos feladatvégrehajtás milyen hatással van a terhelés hatékonyságára. A játékos módszeren kívül azt is megvizsgáltam, hogy a kognitív képességet igénylő gyakorlatok az edzésen belül milyen hatással vannak a terhelésre. A kutatásomban hazai és külföldi szakirodalmak áttekintésével ismertetem a témámban előforduló fogalmakat. A játék szerepét és fontosságát tanulmányozom a különböző fejlettségi szinteken keresztül. Továbbá fontosnak tartottam a játékos oktatásmódszertant részletesen ismertetni. Mindezeket a labdarúgás szemszögén keresztül, a labdarúgáshoz szükséges képességek fejlesztése érdekében. A vizsgálatomban szükségem volt egy előre, pontosan kidolgozott mérési tervre. A vizsgálathoz mérőeszközök és egy speciális Polar- rendszer volt a segítségemre, melyek az eredményeket rögzítették. A gyorsaságot és az agilitást hasonló méréssel végeztem, míg a terhelést más módszerekkel. Az első két mérésnél -ahol játék nélkül és játékkal is elvégezték a gyakorlatot a vizsgálatban résztvevők- időben mértem az eredményeket. A terhelés mérésénél -kognitív képességet nem igényelve és igényelve- a Polar- rendszerre hagyatkoztam. A mérés programját, illetve eszközrendszerét előre kidolgoztam. A vizsgálatomban egy serdülőkorú utánpótlás csapat játékosai (n=16) vettek részt. A vizsgálat napján sikeresen lebonyolítottam a gyakorlatokat a segítőimmel. Az eredményeket rögzítettem és kiértékeltem. A mérés eredményeiből kifolyólag arra tudtam következtetni, hogy a labdarúgó edzéseken belül a játékos módszer alkalmazása hatékonyabb, mint a játék nélküli módszer. Ez az eredmény arra engedett következtetni, hogy a játékos módszer hatása hatékonyabb a terhelésre, mint a játék nélküli. A harmadik mérésem a terhelésre irányult. A vizsgálat eredményeiből kiderült, hogy ha kognitív képességet igénylő feladatot teszünk be az edzés gyakorlataiba, akkor ezzel pozitívan hatunk a terhelésre. Ezt azzal bizonyítottam, hogy a kognitív képességet igénylő gyakorlat közben a vizsgálatban résztvevő játékosnak a pulzusa magasabbra emelkedett, mint a kognitív képességet nem igénylő gyakorlatban. A vizsgálatom eredményeit egyesével kiértékeltem és dolgozatom hipotéziseit beigazoló válaszokat tudtam adni.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  KAATSU módszerrel történő erő-állóképesség fejlesztés a küzdősportokban
  Gara, Sándor; Dr. Pucsok , József Márton; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Sporttudományi Koordinációs Intézet
  A sportolók teljesítményfokozása terén ma már nagyon sok ismert módszer létezik a sporttudományban. A legfőbb cél a sportág, illetve sportoló számára a legoptimálisabb fejlesztési mód kiválasztása a biztonság és a hatékonyság tekintetében. Az edzési ciklusok során minimalizálni kell a sérülési kockázatot az izomzat és az ízületek szempontjából is. Japánban régóta alkalmazzák a KAATSU módszert a sportolók, átlagemberek, illetve az idősebb korosztály számára is. Ez a pneumatikus pánttal végzett a véráramlás korlátozásával járó edzés kezd egyre ismertebbé válni világszerte, amely Magyarországon se idegen már. Rehabilitációs és hipertrófiás hatása régóta igazolt. A rehabilitációban betöltött pozitív szerepét kutatások támasztják alá, mi szerint csökkentette a metabolikus szindrómában szenvedő betegek tüneteit. A magas metabolikus hatása miatt és az 1RM 20-40%-val alkalmazandó intenzitásának köszönhetően az izomtömeg gyarapítására is szignifikáns hatással van. A kutatás célja az volt, hogy megvizsgáljam milyen hatással rendelkezett a KAATSU használatával történő magas ismétlésszámú edzés a kutatásban résztvevő személyek erő-állóképességére, amelyet az 1RM 20-25%-val hajtottak végre. A KAATSU módszert alkalmazottaknál milyen teljesítménybeli különbségek mutatkoztak meg a hagyományos súlyzós erő-állóképesség fejlesztést végzők eredményeivel szemben. A KAATSU tréning hozzájárult-e az egy ismétléses maximum értékének javulásához. Végső megvizsgált szempont pedig, hogy az alacsony intenzitás és a protokolltól eltérő magas ismétlésszám mellett, keletkezett e funkcionális hipertrófia az edzési ciklus alatt, a KAATSU-t használt alanyoknál. A kutatásban résztvevőket kettő darab 5 fős férfi küzdősportoló csoport alkotta. Mindkét csoport ugyan azt a kettő alapvető emberi mozgásmintához tartozó két nagy bilaterális gyakorlatot végezte, ami a Bench Press és a Back Squat volt. Ezeknek a gyakorlatoknak az 1RM-e és az 1RM 40%-val végrehajtott maximális ismétlésszáma mindkét csoportnál felmérésre kerültek az edzési ciklus előtt. Az egyik 5 fős csoport egy KAATSU C3-as eszközzel és pneumatikus pántok használatával, az 1RM 20-25%-os intenzitásával végezték el a gyakorlatokat 6 héten keresztül, heti kétszer. A másik csoport 5 fője egy hagyományos volumen módszert alkalmazva az 1RM 30-35%-os intenzitásával végezték el a kiadott programot. A 6 hetes program elteltével az eredmények azt mutatták, hogy az 1RM-re nem volt jelentős mértékű hatással a KAATSU használata, mivel 6%-os fejlődés történt maximum. Viszont az 1RM 40%-val történő maximális ismétlésszámnál a horizontális nyomásnál 9%-os, a guggolásnál 32%-os fejlődés történt a KAATSU-t alkalmazott csoportnál. Ezzel szemben a hagyományos volumen módszert alkalmazott csoportnál csak 10% és 18%-os javulás volt megfigyelhető. A KAATSU-s csoport tagjainál funkcionális hipertrófia történt az adott programmal, mivel nőtt átlagosan a felkar kerülete 1,2cm-vel, a mellkas kerülete 3,7cm-el és a comb kerülete 2cm-el lett vastagabb a 6 hét alatt. Megállapítható, hogy a KAATSU módszer az 1RM 20-25%-val alkalmazva az 1RM értékére nincs nagyobb hatással, viszont erőteljes teljesítményjavulást eredményezett a személyek erő-állóképességi szintjében, főleg az alsó test izomzatát figyelembevéve. Az eredményeket tekintve a KAATSU használatával történő edzés jelentősebb hatással bír az erő-állóképességre, mint az átlagos 1RM 30-50%-val végrehajtott súlyzós módszer.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Infravörös termográfia használata a sporttudományban
  Oláh, Ádám József; Hidvégi, Péter; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Sporttudományi Koordinációs Intézet
  Kutatásunkban két kronológiailag és tematikailag eltérő, de egy projektbe tartozó vizsgálat sort folytattunk le. Négy utánpótláskorú szertornász lánynál mértük az articulatio genus és articulato radiocarpea hőmérsékletet. A tornászoknak bemelegítés előtt és után, valamint 5-5 kézen átfordulás után mértük az ROI (range of interest) területeit. Ahol eredményül kaptuk, hogy terhelés hatására csukló ízületen belül hőaszimmetria jelenség figyelhető meg. A csuklóízület radius felőli oldala nagyobb hőmérsékleteket ért el, mint az ulna felőli terület. A térd vizsgálatánál azt láttuk, hogy melegítés hatására a hőmérsékleti arányok megváltoztak a bal és jobb térd között, melynek valószínűleg az egyéni viselkedésbeli kompenzáció a felelős, azaz kevésbé terheli valamelyik lábát. Három egyetemistát mértünk ülésben végzett tevékenység(e-sport) hatására. 30 percet ültek, ahol 5 percenként készítettünk hőképet a gerincükről. Négy héten keresztül intervenció nélkül, négy héten át pedig prevenciós jellegű mozgásprogram beiktatása után mértük a gerinc hőmérsékleteit. Eredményeikből kirajzolódik, hogy általában a cervicalis régió hőmérséklete a legnagyobbak, amit a thoracalis és lumbalis követ. Általában a sinsitrum és dextrum oldal területei megegyezők, ám prevenciós mozgás hatására a bal és jobb oldal közötti különbségek megnőnek, aminek lehetséges indokát abban látjuk, hogy az általunk tervezett mozgásprogram során aszimmetrikus munkavégzés történt
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  A FIFA videójáték hatásának vizsgálata utánpótláskorú labdarúgóknál
  Molnár , Máté; Sándor; Bíró, Melinda; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Sporttudományi Koordinációs Intézet
  A mai modern világunkban a videójáték nélkülözhetetlen időtöltés és elfoglaltság. Teljes mértékben beépült a mindennapi tevékenységeink közé. A videójátékok tárháza a maga óriási kínálatával igen széles társadalmi réteg megmozgatására képes. Kutatásomban azt tűztem ki célul, hogy megvizsgáljam a versenyszerű igazolt utánpótláskorú labdarúgóknál milyen típusú játékok milyen mértékben vannak jelen. A labdarúgók körében (is) elterjedt a FIFA Football nevezetű videojáték. Éppen ezért további célként fogalmaztam meg, hogy megvizsgáljam azt, hogy a FIFA videójáték milyen hatással van a versenyszerűen igazolt utánpótláskorú labdarúgóknak a pályán hozott teljesítőképességükre és gondolkodásukra. Szakdolgozati kutatásom során primer és szekunder adatgyűjtést végeztem. Szekunder forrásokkal dolgoztam a kiválasztott téma megismeréséhez és összességében ez adott alapot a primer kutatásomnak melyet kikérdezés formájában végeztem el. A kikérdezés módszerénél maga a kutatás témájához kapcsolódó kérdéskör segítségével szerzünk információt, amelyet összegyűjtünk, rendszerezünk és konklúziót vonunk le. A vizsgálatban (n=21) igazolt utánpótláskorú labdarúgó vett részt. Eredményeim megmutatták azt, hogy a mozgásos játékok és a videójátékok játszási aránya teljes mértékben megegyezik. Mind a két játékforma egyenlő mennyiségű választ kapott a kitöltőktől hiszen a megkérdezettek minden tagja igazolt versenyszerű labdarúgó, akiknek életritmusuk a mindennapos testmozgás és sport, de a mai modern világban és a rohamosan fejlődő technológiával arra is lehetett következtetni, hogy a videójátékok világa utat tör és fontos szerepet kap a sportolók mindennapjaiban. A kiértékelt kérőív egyik kérdése megmutatta, hogy a feltételezett területek, mint a problémamegoldás, eredményorientáltság, reakciógyorsaság, taktikai gondolkodás, illetve a döntési képesség mind javuló tendenciát mutatott, tehát fejlesztő hatással bírt a labdarúgó gyermekekre.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  A sportágválasztás indítékainak és a sporttehetség néhány kérdésének vizsgálata a vízilabda sportágban
  Dienes, Imre Balázs; Bíró , Melinda; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Sporttudományi Koordinációs Intézet
  A tehetségek felkutatásának és kiválasztásának fő indítéka egy-egy sportág sikerességének a hosszú távú biztosítása. A sportágválasztással kapcsolatos vizsgálatom arra irányul, hogy milyen külső és belső tényezők játszanak szerepet a fiatalok sportolási szokásainak kialakításában, a sportolási motivációikban és a sportágválasztásában. A kutatás kérdéseinek a megválaszolásához, a sportágválasztás indítékainak megismeréséhez, a tehetségjellemzőinek a feltárásához kérdőíves módszert alkalmaztam Révész (2008) kutatási módszerének adaptációjával. A sportágválasztással és kiválasztással kapcsolatosan megfogalmazott hipotéziseim aszülőkre, a pedagógusokra és a sportági edzőkre vonatkoztak. Az eredmények azt mutatták, hogy a sportág választásában a korábbi kutatásokra alapozva a legmeghatározóbb szerepe a szülőnek lesz, a sportág választását kis mértékben befolyásolja a gyermekkel foglalkozó pedagógus, testnevelő, viszont a sportági edző aktív szerepet játszik a vízilabda sportág választásában.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  A mozgásos játékok hatása a fiatalok testkultúrájára
  Suba, Máté; Bíró, Melinda; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Sporttudományi Koordinációs Intézet
  Napjaink egyik leginkább foglalkoztatott témája a fiatalok testi és lelki egészsége. Rengeteg kutatás és felmérés igazolja, hogy a mai fiatalok sokkal kevesebb testmozgást végeznek, mint amennyire szükségük lenne és nem követnek egészséges életmódot sem. Ennek okát a mozgásban szegény életmód és a helytelen rendszertelen étkezéshez kötik a legtöbb esetben. A mai modern technológia is negatív hatást gyakorol a fiatalokra, ugyanis a szabadban töltött órák helyett, inkább a számítógép és a telefon előtt töltik az idejüket. A mozgás és a játék elengedhetetlen tényezők az ember életében, így tehát érdemes törekedni arra, hogy helyet kapjanak az emberek mindennapjaiban. Kutatásom céljául a mozgásos játékok fontosságát, pozitív megvilágítását és nélkülözhetetlenségének kiemelését tűztem ki. Vizsgálatomban kíváncsi voltam arra, hogy az emberek mennyire vannak tisztában a mozgásos játékok hatásaival és hogyan ítélik meg a fiatalok játékkal való időtöltését. A kutatásom alapossága érdekében egyaránt felhasználtam hazai és külföldi szakirodalmakat, kutatásokat. A minél részletesebb meglátások és vélemények begyűjtése érdekében a kikérdezés módszerét alkalmaztam egy kérdőív formájában. Úgy gondolom, hogy a kérdőív ideális módszer arra, hogy minden meghatározó témát érintve tudjam feltenni azokat a kérdéseket, amelyek segítik a kutatómunkám. A vizsgálatban 83 fő vett részt. Eredményeim azt mutatják, hogy a fiatalok sokkal kevesebb időt töltenek mozgásos játékkal, mint kellene. Az is kiderült, hogy a fiatalok leginkább különböző számítógépes, telefonos vagy videojátékkal szeretik tölteni szabadidejüket. Továbbá választ kaptam arra a kérdésre is, hogy az emberek szerint a mozgásos játékokat elsősorban az iskolában játszák, otthoni körülmények között nem jellemző. Mindezek mellett az is kiderült, hogy elsősorban a csapatjátékokat preferálják az egyéni játékokkal szemben, valamint főként a labdás játékok azok, amelyet előszeretettel játszanak. Összességében elmondható, hogy bár az emberek többsége tisztában van a mozgásos játékok számtalan pozitív hatásával, mégsem fordítanak rájuk több időt.
A DEENK Digitális Adattárába feltöltött tartalom a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33§ -ban meghatározott módon használható fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti. Letölteni, elektronikus adathordozóra vagy papírra másolni, üzletszerűen felhasználni és módosítani tilos.