A földhő hasznosításának lehetőségei Álmosd déli határában

Dátum
2011-11-28T10:29:37Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom elején megismerkedhetünk a geotermikus energiával kicsit részletesebben érzékeltetve azt, hogy Magyarország területi adottságainak köszönhetően hatalmas gazdaságosan kinyerhető, ismert geotermikus készletekkel rendelkezik. A második részben áttekintem a kutatási terület szerkezeti felépítését a mezozoikum kezdetétől egészen a negyedidőszaki pleisztocénig. Szakdolgozatom végén a módszertani megoldásokkal, illetve a kutatási eredményeim kiértékelésével, bemutatásával foglalkozom.

Leírás
Kulcsszavak
Álmosd, földhő
Forrás