A szülőkkel való kapcsolatépítés, kapcsolattartás a Hajdúnánási Óvoda Gyermekkert Tagintézményében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatban az óvoda és a szülők, családokkal való együttműködést, a kapcsolattartási formák lehetőségét tártam föl. Az adott intézményben a szülői közösség igényeire, elvárásaira, elégedettségére is kerestem a választ, kérdőíves kutatás eszközeivel. Manapság versenyhelyzet alakult ki az oktatási-nevelési intézmények között, ez is indokolta vizsgálatomat. Megváltoztak a családok elvárásai is az intézmények irányában, emiatt a család modellekre és nevelői stílusokra is kitérek a dolgozatban. Megemlítem a pedagógusok irányában elvárható személyiségjegyeket is, hiszen egyre több szülő már tudatosan keresi gyermeke számára a legmegfelelőbb intézményt, s választásuk esetében döntő szerep jut a pedagógus személyiségnek. Az óvodapedagógusoknak a harmonikus együttműködés a szülőkkel elengedhetetlen feltétel a nevelőmunkájuk során, hiszen csak így valósulhat meg a gyermekek kiegyensúlyozott nevelése, fejlesztése. A dolgozatban leírtakat a szakirodalmak tanulmányozása és a kérdőíves kutatás eredményeire alapoztam.

Leírás
Kulcsszavak
együttműködés, óvoda-család kapcsolata, kapcsolattartási formák
Forrás