Nyíregyháza ingázási vonzáskörzetének vizsgálata térinformatikai módszerekkel

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Diplomamunkám témája Nyíregyháza ingázási vonzáskörzetének vizsgálata és annak térinformatikai eszközökkel való bemutatása. Témaválasztásom mozgató rugója, hogy magam is nyíregyházi lakos vagyok, ezért szerettem volna mélyebben megvizsgálni a térség gazdasági sokoldalúságát. Célom a diplomamunkával az volt, hogy a hiteles forrásokból származó adatokat feldolgozása által bemutassam Nyíregyháza, mint település erősségeit, és az itt dolgozó munkavállalók számának alakulását egészen az elmúlt harminc évre visszatekintve. Az ingázási vonzáskörzetet, mint tudományág szakirodalmi vizsgálatával.

Leírás
Kulcsszavak
ingázás, vonzáskörzet, vizsgálat, térinformatika, Nyíregyháza
Forrás