A fogyatékossággal élő személyek társadalmi integrációja

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom a fogyatékossággal élő személyek társadalmi integrációjának vizsgálatát tűzte ki célul, a társadalom szempontjából vizsgálva. Szakdolgozatomban mindenekelőtt megismertetem a fogyatékosság fogalmi kereteit, a fogyatékosság típusait, aztán részletesen kibontásra kerül a fogyatékossággal élő személyek integrációja, mind a társadalmi integráció, oktatási integráció és a munka világába történő integráció területén. A fogyatékosügyi politika területén történő változásokat is röviden szemléltetem. Az előítéletesség meghatározó szerepet játszik a fogyatékossággal élő személyek integrációjának szempontjából, éppen ezért kialakulásának fő problémáit és leépíthetőségének eszközeit is bemutatom. Ezen területek bemutatása érdekében irodalomkutatást végeztem. Dolgozatom másik nagy részét, az általam készített empirikus kutatás bemutatása teszi ki. A téma megvizsgálására kérdőíves adatfelvételt választottam, melyek kárpátaljai és magyarországi, fiatalok körében kerültek lekérdezésre. Érdekes eredmények születtek, melyek alátámasztják a szakirodalomban olvasottakat.

Leírás
Kulcsszavak
fogyatékosság, integráció, előítélet
Forrás