Herbicidek összehasonlító vizsgálata kétéves vöröshagymában

Dátum
2008-03-18T09:35:13Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom megírása során arra kerestem választ, hogy a makói termesztési körzetben általánosan használt herbicidek közül melyek a leghatékonyabbak az egy- és kétszikű gyomokkal szemben. Arra is kerestem a választ, hogy ezek milyen károsodást okoznak a vöröshagymában és ez megnyilvánul-e a terméseredményekben. További cél volt annak a vizsgálata, hogy a különböző herbicid-kombinációk közül melyik a legkedvezőbb a költségek szempontjából.

Leírás
Kulcsszavak
növényvédelem, herbicidek, vöröshagyma
Forrás