Az önkéntes beteglátogatás, mint mentálhigiénés tevékenység a klinikai betegek körében.

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A mai társadalmak egyik fontos értéke a szolidaritás, melynek egyik megjelenési formája a segítő magatartás. A mindennapi élet számos területéről ismerni olyan példákat, amelyek azt mutatják, hogy az emberek készek ismeretlen személyeken segíteni. A dolgozat a proszociális viselkedéssel és altruista magatartással kapcsolatos megközelítéseken keresztül mutatja be az önkéntes beteglátogatást, érintve a mentális segítségnyújtás indítékainak hátterét, az önkéntesek személyiségvonásait, továbbá az önkéntes beteglátogatás fizikai és mentális egészségre gyakorolt hatását. A Katolikus Beteglátogató Szolgálat Alapítvány önkéntes beteglátogatóinak elsődleges feladata a debreceni kórházakban tartózkodó felnőtt betegek mentális támogatása. Az önkéntes beteglátogatás olyan proszociális viselkedés, amely rendszeresen és kitartóan végzett tevékenység. A proszociális viselkedés során az egyén célja a másik ember helyzetének javítása, amely cél az önkéntes beteglátogatásra során is megjelenik, ugyanis a beteglátogatás elsődleges célja a betegek gyógyulásának elősegítése a lelki tartalmak megismerése és megértése útján.

Leírás
Kulcsszavak
mentálhigiéné, lelkigondozás, önkéntesség, altruizmus, proszocialitás
Forrás