A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek felelőssége

Dátum
2009-02-18T12:35:57Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom célja a gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek felelősségére vonatkozó jogi szabályozás leglényegesebb elemeinek megismerése, illetve ismertetése, ezek rendszerének felvázolása, érintőlegesen a gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek büntetőjogi felelősségének bemutatása, valamint egy konkrét jogeset révén annak feltárása, milyen súlyos, sőt végzetes következményekhez vezethet a dolgozatom tárgyául szolgáló jogszabályok tudatos megkerülése.

Szakdolgozatom első nagyobb egységében áttekintem a gazdasági társaságok vezető tisztségviselőire vonatkozó legelemibb szabályokat, illetve magának a vezető tisztségviselői jogviszonynak a tartalmát. Ezt követően térek rá a felelősség rendszerének és feltételeinek ismertetésére, illetve az ehhez kapcsolódó jogszabály-változtatások bemutatására, majd a harmadik nagyobb témakörben a felelősség érvényesítésére, vagyis a vezető tisztségviselőkkel szemben indított pereknek a tárgyalására. Ezt követően bemutatom a vezető tisztségviselők által megvalósítható bűncselekményeket, említést téve büntetőjogi felelősségre vonásuk lehetőségeiről. Végezetül, saját gyakorlati kutatásaim eredményeként bemutatok egy országos szinten is nagy port kavart ügyet, melyben a szóban forgó gazdasági társaság vezető tisztségviselői milliárdos nagyságrendben károsították meg kisbefektetők ezreit.

Leírás
Kulcsszavak
gazdasági társaság, vezető tisztségviselő, elvárhatóság, felelősség, összeférhetetlenség
Forrás