Kihívás és válaszok

Dátum
2013-05-16T05:26:20Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban a jelenlegi szociális helyzet kialakulásának előzményeit, valamint azokat a szociálpolitikai, foglalkoztatáspolitikai eszközöket mutatom be, amelyeknek az alkalmazásával Hajdúnánás Város Önkormányzata a munkanélküliségből adódó nehézségek mérséklésére törekszik saját forrás, illetve állami finanszírozás igénybevételével. A rendszerváltás következtében felerősödött szociális problémák ismertetése után az azokra alkalmazott hagyományos, „passzív” önkormányzati szociálpolitikai eszközöket ismertetem. A következő fejezet az önkormányzat „aktív,” saját finanszírozású, illetve állami támogatású szociálpolitikai, foglalkoztatáspolitikai eszközeit tartalmazza Arra a kérdésre is válasz vártam, hogy a legnagyobb személyi és anyagi költségvonzattal járó „Startmunka Mintaprojektet” hogyan értékelik azok az emberek, akik közvetlen részesei, részvevői a programnak, vezetői illetve foglalkoztatott szinten. Az adatgyűjtéshez többféle módszert használtam. Az interjúalanyok kiválasztásánál a szakértői mintavétel mellett döntöttem. Az interjúk feldolgozása és értékelése során azokat a szempontokat ismertetem, amelyek segítségével a közmunkában résztvevők a munkanélküliség megoldásának lehetőségét látják.

Leírás
Kulcsszavak
start-munka, közfoglalkoztatás, munkanélküliség, helyi pénz, mintaprojekt
Forrás