A szexuális és a párkapcsolati elégedettség összefüggéseinek háttértényezői

Dátum
Szerzők
Kondás, Eszter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Kutatásomban a szexuális és a párkapcsolati elégedettség összefüggéseit vizsgálom. Teszem mindezt olyan tényezők tekintetében, mint a kapcsolati státusz, végzettség, vallásosság, kapcsolati előélet, megcsalás és lakóhely típusa. A szakirodalmi háttér fejezetben kifejtem a tényezőkhöz tartozó és téma szempontjából releváns fogalmakat, valamint korábbi hasonló vizsgálatokat mutatok be. A kutatásom végrehajtásához a Pair-H párkapcsolati kérdőívet és a Szexuális Élménymód Kérdőív női-, illetve férfi változatát használom. Vizsgálatom eredménye szerint az említett tényezők közül a vallásosság, a lakóhely típusa, valamint a kapcsolati státusz van szignifikáns befolyással az elégedettségre. Szakdolgozatom végén a kapott eredményeket vetem össze a szakirodalmi háttér részben bemutatott előzetes kutatások eredményeivel.

Leírás
Kulcsszavak
szexuálpszichológia, párkapcsolati elégedettség
Forrás