Szeizmikus és mélyfúrási adatok illesztése a Hidasi-medence területén

Dátum
2012-05-08T09:50:54Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A kutatási munka elsődleges célja a Hidasi-medence rétegtani, geofizikai és földtörténeti feltérképezése. A szakdolgozatom fő témája a Hidasi-medencéről készült szeizmikus szelvény feldolgozása volt, a felhasznált programok leírásával és földtörténeti leírással kiegészítve.

Leírás
Kulcsszavak
Hidas, szeizmika
Forrás