A Nádudvari Élelmiszeripari Kft. tevékenységének komplex elemzése az éves beszámolók alapján 2007-2012

Dátum
2013-11-11T10:00:35Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a Nádudvari Élelmiszeripari Kft. jövedelmezőségi, vagyoni és likviditási helyzetét vizsgáltam 2007 és 2012 között. Az elemzést a tanulmányaim során elsajátított elméleti háttér alapján végeztem. Először a likviditási mutatókat, majd tőkeáttételi, pénzáram alapú mutatókat használtam fel, végül a forgótőke menedzsment hatékonyságát, és a jövedelmezőséget vizsgáltam. A dolgozatom készítése során számított eredményeket táblázatokban foglaltam össze, és diagramokon is szemléltettem.

Leírás
Kulcsszavak
elemzés, Nádudvari Élelmiszeripari Kft.
Forrás