Minőség az oktatásban

Dátum
2007-01-11T15:16:24Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A gazdaság sok egyéb területe mellett az oktatásügyben is széles körű programmá vált a minőség fejlesztése. A magyar közoktatásban a jelen korban aktuális, több oldalról megközelíthető témának érzem a minőség kérdését. Dolgozatomban a közoktatás minőségbiztosításának elméletét vizsgáltam. Minden "lépcsőfokon" bemutatom az adott szint általános állapotát és jellemezni, részletezni próbálom a használható / használandó minőségbiztosítás megvalósításának eszközeit. Majd felsorolom azokat a főbb ( pozitív, negatív ) érveket, illetve az eredményeket, amelyek a minőségbiztosítási folyamat eredőjeként jelentkeznek. Vizsgáltam, hogy milyen feladatokat jelent az oktatási rendszer a gazdaság egésze számára, illetve milyen terheket ró a társadalomra. Melyek azok a gazdasági folyamatok, jelenségek, amelyeket nagy mértékben meghatározza az oktatási rendszer állapota, felépítése, szerkezete.

Leírás
Kulcsszavak
minőségfogalom, COMENIUS 2000 közoktatási program, PDCA – SDCA ciklus, rendszerelmélet, EFQM – modell
Forrás