Eljárásjogi alaptanok – a polgári eljárás

Dátum
2007-09-28T12:31:07Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Leírás
A jegyzet témája az eredeti szándékok szerint a polgári eljárások és a közigazgatási hatósági eljárás összehasonlítása lett volna. A jegyzet címét így adtuk meg a hallgatóknak, s így szerepel a tantervben. Amikor azonban el kezdtem írni, kiderült, a Magyar Közigazgatási jog – Általános rész címet viselő tankönyv (Fazekas Mariann és Ficzere Lajos szerkesztésében) a bemutatni kívánt témakör egy részét tartalmazza, a hallgatók számára feldolgozható módon foglalkozik a közigazgatósági hatósági eljárással. Ennek köszönhetően e jegyzetben a „maradványra” összpontosítottunk, a polgári eljárások bemutatására és csak utalunk a közigazgatási jogi tankönyv megfelelő fejezeteire. Ugyanakkor jelentős terjedelem szabadult fel, amit azonban – belátva a tárgy célját és a rendelkezésünkre álló óraszámot – nem használtunk ki.
Kulcsszavak
Polgári peres eljárás, Polgári nem-peres eljárás, Okiratok
Forrás