A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál hatása a olvasásákultúra fejlődésére

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomat elsősorban azért a Budapesti Könyvfesztivál hatásairól írom, mert meglátásom szerint ez az évenként megrendezésre kerülő nemzeti esemény alapjaiban hozzájárul hazánk olvasáskultúrájához. A három napig tartó rendezvény során olyan előadások és beszélgetések hangzanak el, amelyek segítenek fenntartani vagy akár emelni a mostani digitális világban élő társadalom kultúrában való részvételét. A kutatás célja, hogy betekintést nyerjünk az esemény konkrét hatásaiba. Elemzésemben segítségemre vannak a könyvtári statisztikák. A hatás erősebb érzékeltetésére összehasonlítok egy fővárosi városi könyvtárat több vidékivel így egy nagyobb körben tudhatjuk meg a fesztivál hatásait. Az egymáshoz viszonyítást azért tartom lényeges elemnek, mert a főváros központúság nagy szerepet játszik a távolabbi, kisebb vidéki városok kulturális visszamaradottságában. Hiszen, ha egy ilyen horderejű esemény megrendezésre kerülne több magyarországi nagyvárosban, az hatalmas előrelépés lenne a műveltség, de akár az olvasási szokások megváltozásában.

Leírás
Kulcsszavak
könyvfesztivál, olvasáskultúra, olvasási szokások
Forrás