Előkészítő ülés a hazai büntetőeljárási rendszerben, különös tekintettel a 2017. XC. törvény rendelkezéseire

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (továbbiakban: Be.) 2003. július hó 1. napján lépett hatályba, amely időpontot követően, közel száz alkalommal1 került sor módosítására, amely módosítások, mintegy kétezer helyen változtatták meg a törvény szövegét. Ezen számos változtatás a jogpolitikai célokkal és fokozott társadalmi elvárásokkal együtt szükségessé tette egy új, egységes szerkezetű büntetőeljárási törvény elkészítését.

Leírás
Kulcsszavak
Előkészítő ülés, új Be.
Forrás