A drónos szállítás lehetőségei és tényezői az élelmiszer-kiskereskedelemben

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A pilóta nélküli légi járműveket számos alkalmazási területen tesztelik, többnyire eredményesen, melyek révén nem volt kérdés, hogy előbb-utóbb a szállítás területén is kvalifikáltatni fogják magukat, gazdagítva a logisztika területét. Az e-kereskedelem térnyerése pedig megfelelő táptalajt biztosít a szállításra alkalmas drónok számára. Nehezen megválaszolható, de annál is érdekesebb kérdés, hogy lesz-e új szállítási mód, vagy a csomagok továbbítására alkalmas pilóta nélküli légi járművek térnyerése jelentősen visszaszorul. Dolgozatom e „makro-kérdés” megválaszolását hivatott elősegíteni, bemutatva adott terület jelenlegi globális és hazai gazdasági-technológiai pillanatképét, ebből kiindulva pedig prognosztizálva a várható jövőt. Szükségem volt egy területileg és tevékenységi kör alapján lehatárolható, ismert és mérhető elemekkel, illetve résztvevőkkel rendelkező vizsgálati környezetre. A kiválasztott környezet Debrecen városa, résztvevője a NetPincér ételrendelési portál, tevékenysége pedig a készétel kiszállítás lett. A kérdés pedig adott, azaz kivitelezhető-e Debrecenben a készétel kiszállítás teljes automatizálása a drónokban rejlő lehetőségek megragadásával, amennyiben igen, milyen módon és milyen feltételek mellett, milyen jövőbeli hatásokat indukálva? Ezen kérdés közérthető elemzése és megválaszolása érdekében a megvalósíthatósági tanulmányok logikai felépítését követve próbáltam eredményeimet prezentálni, melynek keretében hangsúlyt helyeztem a környezeti hatások és szükségletek vizsgálatára, valamint a pénzügyi, beruházásgazdaságossági elemzésekre.

Leírás
Kulcsszavak
drón, szállítás
Forrás