Összefüggések keresése a felső tagozatos tanulók szociális kompetenciái, az osztályok közösségi struktúrája és a tanulói csoportok klímája között, két községi általános iskolában

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat első részében részletesen bemutatásra kerül a szociális kompetencia elméleti háttere, többek között a szocializáció színterei, a szociális kompetencia összetevői és szerveződése. Ezek után részletesen bemutatásra kerül a csoportok szerveződése, típusai. Elemzésre kerül a szociometria módszere, kifejtve a morenoi, és a többszempontú szociometriával kapcsolatos ismereteket. Végül kifejtésre kerül a tanulási klíma mérése és dimenziói is. A dolgozat második részében részletesen bemutatásra kerülnek a vizsgált közösségek, és a felhasznált tesztek, és az, hogy milyen mértékben befolyásolja a szociális kompetencia és a közösségek szerkezete a tanulói klímát. Végül említésre kerülnek a mérések felhasználásának lehetőségei is.

Leírás
Kulcsszavak
szociális kompetencia, szociometria, tanulói klíma
Forrás