Epoxidált len- és szójaolaj tömegspektrometriás vizsgálata főkomponens analízis segítségével

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Munkám során a méréseket DART ionforrással és TOF analizátorral felszerelt tömegspektrométerrel végeztem. A vizsgált mintáknak epoxidált len- és szójaolajat alkalmaztam. A kiértékelés folyamán meghatároztam, hogy mindkét olaj leírható ugyanazzal az általános képlettel, különbség csak a lánc hosszúságában, és az epoxid csoportok számában fedezhető fel. A kutatás során arra a következtetésre jutottam, hogy az epoxidált len- és szójaolaj eredményesen vizsgálható DART-TOF tömegspektrométerrel, de másképpen viselkedtek, a szójaolaj esetén pontatlanabb csúcsokat eredményezve. A kiértékelést egy statisztikai módszer segítségével, nevezetesen a főkomponens analízissel is elvégeztem. Az eredményeket konstatálva azt a konklúziót vontam le, hogy a két olaj között megállapítható a differencia a főkomponens analízis segítségével.

Leírás
Kulcsszavak
tömegspektrometria, epoxidált lenolaj, főkomponens analízis, szójaolaj
Forrás