A romák helyzete a mai magyar társadalomban

Dátum
2010-05-09T15:24:30Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Absztrakt Hallgató neve: Krinizs Istvánné Tanszék: Debreceni Egyetem, Szociológia és Szociálpolitika Tanszék Szak: szociális munka Képzési forma: BA Tagozat: levelező Szakdolgozat címe: A romák helyzete a mai magyar társadalomban Kulcsszavak: cigány, hátrány, lemaradás, kiszorulás Absztrakt: Szakdolgozatom a romák helyzetéről szól a mai magyar társadalomban. Rövid történeti áttekintés után a kultúrájuk néhány elemét mutatom be, majd a rendszerváltásról, a rendszerváltás utáni helyzetükről készítek átfogó képet. Ezen belül a foglalkoztatásról, a szegénységről, a területi elhelyezkedésükről, az oktatásról, az előítéletesség alakulásáról, a szegregációról, a roma vállalkozásokról, az egészségügyi állapotukról. Ők lettek a rendszerváltás igazi vesztesei. Az elmúlt években létrejött társadalmi integrációjukat pár év alatt elveszítették. Ennek a veszteségnek a következtében körükben nőtt a szegénység, egyre több roma ember érzi a jövő létbizonytalanságának kiszámíthatatlanságát. Dolgozatomban kitértem a falumban élő roma lakosok helyzetére, interjút készítettem velük, melyet röviden összegeztem. A rendszerváltás után pozitív változások is történtek, melyeket röviden összegeztem: a jogszabályokat, alapítványokat, egyesületeket, a kitűzött „célokat”, melyek mind a romák társadalmi integrációját segítették és segítik elő. Témavezető neve: dr. Szabó Ildikó Szakdolgozat készítésének éve: 2010

Leírás
Kulcsszavak
cigány, hátrány
Forrás