Generációs konfliktusok az online kommunikáció során

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban az online kommunikáció során létrejött generációs konfliktusok témáit és a felmerülő sztereotípiákat vizsgálom a magyarországi „Ok Boomer” jelenségen keresztül. A téma megismerése érdekében szakirodalmi áttekintést végeztem és a tartalomelemzés módszerével vizsgáltam online cikkeket és nyilvános hozzászólásokat. Az „Ok Boomer” pejoratív kifejezés eredetileg a baby boom generáció tagjaira utal, mellyel a fiatalabbak illetik az idősebb nemzedék azon tagjait, akik nem nyitottak a világ változásaira és hajlamosak saját nemzedékük felmagasztalására. Eredményeim szerint a konfliktusok leggyakoribb témai a klímaváltozás, a politika és az új infokommunikációs eszközök köré szerveződnek. A vizsgált cikkek jelentős része objektivitásra törekszik, míg a hozzászólások erősen szubjektívek. Az „Ok Boomer” kifejezés hiába az idősebb nemzedékre irányul, a vizsgált anyagokban túlsúlyban vannak a fiatalokkal kapcsolatos főként negatív sztereotípiák. Hazánkban a kifejezés használata nem csak egy-egy generáció sajátossága, hanem kiterjed a fiatalok és idősek társadalmilag konstruált csoportjaira. A dolgozatban idézetekkel is illusztrálom ennek jellemzőit és mértékét. Az internet széleskörű elterjedésével és kétirányú kommunikációs csatornává válásával, olyan közeg jöhet létre, mely a generációs, korosztályi különbségeket felerősíti és új tartalmakkal ruházza fel. Kutatásom feltáró jellegéből adódóan kiinduló pontot szolgáltathat más vizsgálatok számára.

Leírás
Kulcsszavak
generációs konfliktus, online kommunikáció, sztereotípiák, ok boomer jelenség
Forrás