Natura 2000 az Európai Unióban és érvényesülése Magyarországon

Dátum
2010-03-26T08:43:04Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom gondolatmenete az uniós szabályozásra és annak megvalósulására épült. Előzőekre a választ esettanulmányok általkerestem a választ. A befejezés utolsó sorait megfogalmazva, még mindig vannak homályosnak tűnő foltok a hálózat érvényesülése során. A jövőben mindenképpen kitűzött cél számomra, hogy nyomon kövessem a hiányosságok kezelését. Ez által fogalmazódott meg bennem, egy újabb kérdés. Vajon ki fogja Magyarország küszöbölni a hálózat gondjait a közel jövőben? Vagy ez a folyamat még legalább egy újabb évtizedet várat magára? Jelenleg a fő cél nem a válasz megfogalmazása, hanem a problémák gyökereire való rátalálás. A dolgozat írása során tapasztaltakból, véleményem szerint a megoldás a civil szféra „nemtörődömségében” rejlik.

Leírás
Kulcsszavak
Natura 2000, Természetvédelem
Forrás