A családi és a bölcsődei nevelés kapcsolata

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomnak azért ezt a témát választottam, mert úgy gondolom fontos megtudnunk, hogy a jelenleg szakmában dolgozó kisgyermeknevelők és a mostani szülők, hogyan gondolkodnak a család és a bölcsőde közötti kapcsolattartás lehetőségeiről, a gyerekek neveléséről. Mennyire van összhangban a véleményük, és mennyire elégedettek/elégedetlenek a szülők a bölcsődében folyó munkával, mennyire próbálják egymás nevelési módszereit segíteni vagy épp gátolni. Ezekre, a bölcsődei és a családi nevelés között felmerülő problémák egyes részleteire szeretnék rávilágítani dolgozatomban.

Leírás
Kulcsszavak
család, bölcsőde, család és bölcsőde kapcsolata
Forrás