A magyar politikai rendszer a Rákosi-korszakban és a korai Kádár-korszakban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban a Rákosi-korszakkal, illetve a Kádár-korszakkal, annak is a korai, 1956 novemberétől 1963-ig terjedő szakaszával foglalkozom. A téma személyes érdeklődés miatt került vizsgálódásaim középpontjába, a dolgozat elkészítésével alapvető célom az volt, hogy az azt olvasó betekintést nyerhessen az általam vizsgált korszakok mindennapjaiba, megismerhesse, hogy milyen folyamatok, események zajlottak le hazánk XXI. századi történelmének e két meghatározó időszakában, milyen jellegű változások történtek az ország politikai rendszerében. Ezen kívül kísérletet tettem a két korszak politikai rendszerének formálódása folyamatának, illetve az azokat meghatározó legfontosabb jellemzőknek, sajátosságoknak a bemutatására. A dolgozat első részében az 1948-as esztendőtől kezdődően megismerhetjük a Rákosi Mátyás hatalomra kerülését megelőző eseményeket, majd a kommunista diktatúra kiépítésének folyamatát mutatom be, különös tekintettel az 1949. évi alkotmányozásra. Ezt követően a Rákosi-korszak államának működését, illetve a rendszer legfontosabb jellemvonásait, a hatalom megtartásának legfontosabb eszközeit ismerhetjük meg, végül pedig bemutatásra kerülnek a Rákosi-diktatúra hanyatlásához, majd megszűnéséhez vezető események, tényezők. A dolgozat második részében a Kádár-korszak 1956 novemberétől 1963-ig terjedő szakaszának elemzésére kerül sor. Rövid külpolitikai kitekintést követően bemutatom a Kádár János hatalomra kerüléséhez vezető legfontosabb eseményeket, megismerhetjük az 1956-os magyar forradalom következményeit, majd megfigyelhetjük a kommunista állam restaurációjának legfontosabb mérföldköveit.

Leírás
Kulcsszavak
Rákosi-korszak, Kádár-korszak, politikai rendszer
Forrás