A fogyasztói jogok, igények, ezek érvényesítése és a határon átnyúló jogviták

Dátum
2013-01-23T15:00:04Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat a fogyasztó jogainak ismertetését mutatja be, kitér a fogyasztó egészségének védelmére, különös tekintettel a gyerekekre. Részletesen bemutatja a jogaink érvényesítését a bíróságon kívül. A Bemutatja a békéltető testület működését. Betekintést ad a határon átnyúló jogvitákat illetően, ezen belül is a Róma I. rendelet.

Leírás
Kulcsszavak
fogyasztóvédelem
Forrás