Az élettársi kapcsolat szabályozása

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom célja a különneműek között létrejövő faktuális élettársi életközösség szabályozásának részletes bemutatása. Igyekeztem választ találni az új Polgári Törvénykönyv megalkotásakor felmerülő vitás kérdésekre, állást foglalni a törvényben való elhelyezkedés kérdésében. Célom mindenre kiterjedően bemutatni az élettársi kapcsolatban élők jogi helyzetét, ennek minden előnyével és hátrányával egyetemben.

Leírás
Kulcsszavak
élettársak, házasságon kívüli együttélés, de facto
Forrás