Szikszói Kistérség fejlesztési lehetıségei (2007-2013)

Dátum
2010-06-03T08:47:19Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A diplomamunka keretében bemutatásra kerül a Szikszói Kistérség természetföldrajzi és gazdasági jellemzői. Ezek alapját a „Helyi Vidékfejlesztési Stratégia” és a „Leghátrányosabb helyzető kistérségek felzárkóztató programja Szikszói Kistérségi Stratégiája” képezi. A dolgozatban bemutatásra kerülnek ezen tervek legfontosabb fejezetei, valamint ezen programok megvalósításának első eredményei, hiszen köztudott, hogy a 2007-2013 uniós pénzügyi tervezési időszak félidejében vagyunk. Ezen első félidı eredményeiről is számot ad a dolgozat, melyek sajnos a Szikszói Kistérségben nagyon csekély mértékőek.

Leírás
Kulcsszavak
Európai Unio, startégia, fejlesztési terv
Forrás