A fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok életkörülményei Berettyóújfalu és környékén

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozat célja az volt, hogy Bass László és társai közel húsz évvel ezelőtti kutatási eredményeit összevessük a mai, 2020-as években tapasztalt, Berettyóújfalu és környékén élő interjúalanyaink életkörülményeinek eredményeivel. Továbbá annak feltárása, hogy milyen változások figyelhetőek meg a fogyatékos gyermeket nevelő családok életkörülményeiben. A kutatási eredményeinkből arra kerestük a választ, hogy napjainkban a fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok milyen körülmények között élnek. Az otthonuk a sajátos igények kielégítésére megfelelő-e. A megnövekedett terheik enyhítésére mennyire kapnak segítséget a természetes támaszaik által, mennyire vesznek részt a közösségi életben és mennek el nyaralni. Fontos részét képezte a vizsgálatunknak, hogy az állam által nyújtott szociális támogatások és szolgáltatások mennyire képesek az életminőségükön javítani, mennyire elégedettek velük és elérhetőek a számukra. Mindezek által milyen megoldatlan problémákkal kell megküzdeniük a jelenre és a jövőre nézve. Mennyire bizakodóak a jövőt illetően.

Leírás
Kulcsszavak
fogyatékosság, életkörülmények
Forrás