Vízoldható Ru(II)-komplexek előállítása tozilezett diamin ligandumokkal és katalitikus alkalmazásuk vizsgálata

Dátum
2011-05-10T09:49:06Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Előállítottam a tozilezett etilén-diamint és 1,2-diaminociklohexánt. A reakcióban mono-tozilezett és mindkét nitrogénen tozilezett diaminok keletkeznek, melyeket adszorptív szűréssel elválasztottam egymástól. A mono-tozilezett diaminok tisztaságát, és szerkezetét vizsgáltam vékonyréteg kromatográfiával, ESI-TOF MS módszerrel és IR spektroszkópiával. Az eredmények összevetése után megállapítható, hogy az általam előállított ligandumok egységes és tiszta anyagok, megfelelnek a feltételezett szerkezetnek. A mono-tozilezett ligandumok és a dimer reakcióját tanulmányoztam spektrofotometriásan, meghatároztuk a dimer és N-Ts-en rendszer egyensúlyi állandóját, melyből a komplexek kialakulására, stabilitására lehet következtetni. A mérések eredményei azt mutatják, hogy a vizsgálati körülmények között a komplexeknek kicsi stabilitásuk van, valójában csak kis mértékben képződnek. „In situ” katalizátorokkal négyféle hidrogénezési reakciót vizsgáltam. A {mono-tozilezett etilén-diamin, [{RuCl2(p-cimol)}2] dimer, allil-alkohol} rendszerben értük el a legnagyobb konverziót, 21,1% melynek 81,4%-a a szén-szén kettős kötés szelektív konverziója, ebben a rendszerben vizsgáltuk a pH érték változtatásával járó következményeket. Azt tapasztaltuk, hogy 6-os pH-n legnagyobb a konverzió, savas közegben közel 1:1 arányban képződik az izomerizált illetve a hidrogénezett termék, míg lúgos közegben kizárólag a hidrogénezett termék keletkezik. A {[{RuCl2(p-cimol)}2] dimer, allil-alkohol} rendszer desztillált vizes közegű reakcióját is elvégeztük. Kisebb konverziót tapasztaltunk, mint a ligandumot is tartalmazó rendszerek esetén. Tehát a katalitikus aktivitás nem csupán a dimernek tulajdonítható.

Leírás
Kulcsszavak
komplex, katalízis
Forrás