Szállítási feladatok számítógéppel támogatott megoldása

Dátum
2006-07-19T09:03:12Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A logisztika fogalma és jelentősége: Az Amerikai Egyesült Államok Logisztikai Tanácsának megfogalmazása szerint „A logisztika alapanyagok, félkész-, és késztermékek, valamint a kapcsolódó információk származási helyről felhasználási helyre történő hatásos és költség-hatékony áramlásának tervezési, megvalósulási és irányítási folyamata, a vevői elvárásoknak történő megfelelés szándékával.” A legtöbb nagyvállalatnál az összes költség 20-25 %-a származik a logisztikából, ezért a vállalati vezetők egyre nagyobb figyelmet fordítanak rá. Az első komoly tanulmány a gazdasági logisztika területén 1955-ben jelent meg Oskar Morgenstern tollából. Mai, széles körű elterjedését az informatika, a számítástechnika és az operációkutatás fejlődésének köszönheti. Tevékenysége átfogja az egész vállalati működést, sőt a vállalat külső környezetének, kapcsolatainak kezelését, irányítását is feltételezi. Összefoglalva a logisztika nem más, mint a rendszerszemlélet alkalmazása az anyagáramlás területén és a 21. század egyik legdinamikusabban fejlődő tudományága... A logisztika legfontosabb alrendszere a szállítmányozás. A szállítmányozó az áru piaci versenyképességét befolyásoló tényező, mivel szervező munkájával és széles körű szakismereteinek felhasználásával közvetlenül és közvetetten növeli az áru versenyképességét. A szállítmányozó szellemi tőkéje az áru versenyképességének javulása révén elért többletnyereségben térül meg... Az operációkutatásnak, tudományágnak a feladatát a következőképpen fogalmazhatjuk meg: A gyakorlati élet különböző problémacsoportjaihoz az illető problémacsoportokat leíró optimumszámítási modellek konstruálása, továbbá a meglévő modellekhez az optimális megoldást meghatározó eljárások kidolgozása. Igen fontos, és gazdasági okokból egyre inkább előtérbe kerül az operációkutatás gyakorlati alkalmazása. Ez abban áll, hogy a meglévő modelleket és eljárásokat a gyakorlati élet problémáinak megoldására használjuk fel.

Leírás
Kulcsszavak
operációkutatás, szállítás, optimum
Forrás