A nemzetiszocialista és a kommunista diktatúra emlékezete Németországban

Dátum
2013-04-16T11:00:10Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A nemzetiszocialista, valamint a kommunista diktatúrák egyaránt képviseltették magukat Németország 20. századi történelmében. Ami a totalitárius rezsimek múltjának nyilvános fórumokon történő feldolgozását illeti, Németország nemzetközi összehasonlításban sem vall szégyent, sőt az összes, egykoron valamilyen diktatórikus rendszer uralma alatt álló nemzet közül talán ők azok, akik legbátrabban szembe mernek nézni múltjukkal, történelmükkel. E dolgozat arra a kérdésre igyekszik választ adni, hogy az emlékezésnek milyen egyéb, a múzeumoktól, emlékművektől eltérő formái szándékozzák elősegíteni a múltfeldolgozást. Hogyan jelennek meg a kollektív német emlékezetben a nemzetiszocializmus, vagy éppen az NDK-diktatúrájának sötét árnyai, próbálkozik-e a német társadalom elszámolni ezekkel az időkkel, megkeresni a felelősöket, és tanulni az elődök hibáiból. Vizsgálódásom elsősorban témába vágó filmekre, valamint a sporttörténelem ide vonatkozó legjelentősebb eseményeinek felelevenítésére, a német nemzeti identitásra gyakorolt hatásaira terjed ki.

Leírás
Kulcsszavak
nemzetiszocializmus, kommunizmus, diktatúra, Németország, filmelemzés, sporttörténelem, integráció
Forrás