Megújuló energia a területfejlesztésben az Észak-Alföldi régió területén

Dátum
2011-05-09T10:20:31Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Napjainkban egyre elterjedtebb szemlélet szerint az energia problémákra a legkézenfekvőbb megoldást az energiafelhasználás hatékonyságának a növelése illetve a megújuló vagy más néven az alternatív energiák nagyobb mértékű felhasználása jelentené.Ebben a dolgozatban a megújuló energia helyzetével foglalkozom, kiemelten az Észak-alföldi régió területén. A téma nagyon tág és sokrétű, így igyekeztem a munkámban a hangsúlyt a térségfejlesztési szempontokra helyezni, mivel egyetemi tanulmányaim során ezen a szakirányon tanultam. Ennek keretében a dolgozat első felében Az Európai Unió és Magyarország energiapolitikájának bemutatása történik meg. A következő nagy fejezetben már leszűkítve a területet az Észak-alföldi régió adottságaival és a megújuló energiákkal kapcsolatos helyzetéről adok egy átlátható képet. A következő pontban a pályázati lehetőségekről szól Magyarországon, mint Európai Uniós tagállam. A lehetőségek közül egyrészt a 2004-2006 közötti időszakra szóló Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Programhoz tartozó pályázatokat vizsgáltam valamint a következő a 2007-2013 közötti időszakra szóló Környezet és Energia Operatív Program két, a megújuló energiához és az energiahatékonysághoz kapcsolódó, prioritásának lehetőségeit és eddigi regionális szintű kihasználtságát.
Az utolsó nagyobb témakör a Dél-Nyírségi Bioenergia projektről és részletes vizsgálatának bemutatásáról írtam. A projekt révén létrejött biomassza erőmű, több szempontból is egyedülálló és példaértékű beruházás a térség, a régió illetve az ország megújuló energiához kapcsolódó fejlesztései terén.

Leírás
Kulcsszavak
megújuló energia, Szakoly, biomassza, Észak-Alföldi régió
Forrás