A közhasznú szervezetek feladatköri jelentősége-különös tekintettel a nonprofit gazdasági társaságra

Dátum
2012-04-02T13:20:01Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban egy általános, de átfogó képet szeretnék festeni a közhasznú szervezetekről, működésükről, társadalomban elfoglalt helyzetükről. Ehhez elsőként a jogszabályi háttért fektetném le, hiszen a közhasznú szervezetek kialakulásában ez igen fontos szerepet játszott. Ez után tisztáznám a legfontosabb fogalmi elemeket, hogy mindenki képet kaphasson arról, mi is tulajdonképpen ez a közhasznú szervezet, hogyan jön létre, milyen fokozatai vannak.

Leírás
Kulcsszavak
közhasznú szervezetek, nonprofit gazdasági társaságok
Forrás