COMPLEX PERFORMANCE ANALYSIS IN BALL SPORTS

Fájlok
Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
University of Debrecen, Institute of Sport Sciences, 4032. Debrecen, Egyetem tér 1., HUNGARY
Absztrakt
Leírás
Assessing athletes' capabilities has never been as widespread as it is nowadays. Several methods have evolved and developed in recent decades to measure physical or mental skills accurately. However, these assessment protocols became more and more specific. They focused on a certain attribute, as if we forget that athletes' game performance is not equal to the total of different skills. Since psychomotor skills interact during games, test protocols should be similar and measured comprehensively. Two groups of ball sport players, thirteen soccer players (n=13) and ten handball players (n=10), have been tested on the SpeedCourt training system to find a relationship between the results of two tests (Micromovement Test, MT) and traditional indicators, such as Heart Rate Recovery (HRR), Body Mass Index (BMI) and Body Fat Percentage (BFP). Furthermore, the correlation in performances of the two groups has also been analyzed. We found no significant correlation between the two MT and HRR results (r=0,5132 and r=-0,5588). Similarly, there are significant correlation neither MT and BMI (r=-0.0886 and r=-0.0174) nor MT and BFP results (r=0.0872 and r=-0,2399). A significant difference cannot be found between the MT results of the two groups that indicate that MT applicable for both sports.
A sportolók teljesítmény vizsgálata soha nem volt olyan elterjedt, mint manapság. Számos módszer született, s lett tovább fejlesztve az utóbbi évtizedekben, annak érdekében, hogy a fizikális vagy mentális összetevőket minél pontosabban monitorozhassuk. Ezek a mérési protokollok azonban egyre specifikusabbá váltak, s egy adott teljesítmény-összetevőre fókuszáltak, mint ha elfelejtenénk, hogy a sportolók pályán nyújtott teljesítménye nem egyenlő az egyes képességek összegével. Mivel a pszicho-motoros képességek kölcsönhatásban vannak egymással sportjátékok során, így a teszteknek is hasonlóan, átfogóan kell kinézni. Két csoport labdajátékost, tizenhárom labdarúgót (n=13) és tíz kézilabdázót (n=10) vetettünk alá Mikromozgás teszteknek (MT) a SpeedCourt sportdiagnosztikai eszközön, hogy megvizsgáljuk azok tradicionális teljesítményindikátorokkal való összefüggését, mint, pulzusmegnyugvás (HRR), testtömeg index (BMI) és testzsír-százalék (BFP). Ezen felül a két sportági csoport MT eredményeinek különbségét is vizsgáltuk. Láthatjuk, nincs szignifikáns összefüggés az elvégzett két MT és HRR között (r=0,5132 and r=-0,5588). Hasonlóan nem fedezhető fel szignifikáns összefüggés sem a MT és BMI (r=-0.0886 and r=-0.0174), sem az MT és BFP (r=0.0872 and r=-0,2399) kapcsolatában. Ezen felül kijelenthető, hogy szignifikáns különbség nem felfedezhető fel a két sportág képviselőinek MT eredményei közt, így az MT teszteket mindkét sportág esetében alkalmazhatónak tartjuk
Kulcsszavak
micromovement test, ball sport, heart rate recovery, body composition, mikromozgás teszt, labdajáték, pulzusmegnyugvás, testösszetétel
Forrás
Hivatkozás