A repdigit számok néhány tulajdonsága

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatban az úgynevezett repdigit számok néhány tulajdonságát vizsgáltuk meg. B-repdigit számoknak nevezzük azokat az egész számokat, amelyeknek minden számjegye megegyezik a B számrendszerben. A fontosabb definíciók után bemutatjuk, hogy mely repdigit számok háromszögszámok is egyben. Végül megvizsgáltuk, hogy mely esetekben lesz két repdigit szám összege négyzetszám.

Leírás
Kulcsszavak
repdigit, háromszögszám, négyzetszám
Forrás