A lean menedzsment alkalmazásának hatása a vállalat működési és üzleti teljesítményére nézve

Fájlok
Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A vállalatoknak számos kihívással kell szembenézniük működésük során, tekintettel arra, hogy az erős piaci verseny nyomása alatt ki kell alakítaniuk többek között a megfelelő árképzési stratégiájukat, gondoskodniuk kell a hatékonyságról, a kifogástalan minőségről, elő térbe kell helyezniük termékeik fejlesztését, vagy akár új termék piaci bevezetését. Ugyanakkor a vállalatoktól már elvárt, hogy megfeleljenek a társadalmi elvárásoknak, figyelmet szenteljenek környezeti teljesítményükre, a társadalmi felelősségvállalásukra is. Éppen ezért érdekes kérdés, hogy a szüntelenül változó piaci környezet mellett hogyan növelhető a vállalatok teljesítménye. A dolgozatomban arra kerestem a választ, hogy a lean gyakorlatok alkalmazásának van-e hatása a vállalat működési, üzleti és környezeti teljesítményére nézve. Ugyanakkor a gyorsan változó környezeti kihívásokra reagálni, alkalmazkodni, valamint megújulásra képes vállalatok versenyelőnyre tehetnek szert. Ezért azt is megvizsgáltam, hogy vajon a vállalatok komparatív előnyre tehetnek-e szert a lean alkalmazásával, és vajon a folyamatos megújulás jellemzi-e ezeket a vállatokat.

Leírás
Kulcsszavak
lean, Vállalati teljesítmény, PLS_útelemzés
Forrás