Autóipari stratégiák

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Diplomadolgozatomban a tradicionális autógyártók, valamint az autóiparba újonnan belépő információtechnológiai vállalatok stratégiáit elemzem. Megvizsgálom, hogy a technológia forradalom közepén az együttműködési metódusok; stratégiai szövetségek, összeolvadások, felvásárlások közül melyik a legversenyképesebb hatékonyságnövelő alternatíva? Magyarázatot adok az autóipar koncentrációs folyamatára, egységbe tömörülésére. Részletesen bemutatom az iparág aktuális innovációit. Következtetéseket vonok le azzal kapcsolatban, hogy a fejlesztés alatt álló önvezető technológia, mint szektorspecifikus innováció, miként alakíthatja át az autóipar tradicionális, értékesítésre épülő üzleti modelljét. Kutatásom tárgyát képezi továbbá, hogy az autóiparban feltételezhetően végbemenő üzleti paradigmaváltást követően, miben fog rejleni a gyártók hatékonyságnövelési lehetősége, a szektor mely szereplőinek a jóléte fog a legnagyobb mértékben növekedni? A megállapítások összegzését követően kísérletet teszek a következő évtizedek autóipari átrendeződésének és a vezető autógyártók stratégiájának az előrejelzésére.

Leírás
Kulcsszavak
autóipari stratégiák, hatékonyságnövelés, önvezető technológia
Forrás