Magyar ügyek az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt a hátrányos megkülönböztetés tilalma vonatkozásában

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A hátrányos megkülönböztetés ismertetése az Emberi Jogok Európai Bírósága esetjogán keresztül. A dolgozat foglalkozik a diszkrimináció fogalmi elemeivel, a történeti előzményekkel, a magyar helyzettel, és azokkal a magyar ügyekkel melyek esetében a Bíróság kimondta a 14. cikk sérelmét.

Leírás
Kulcsszavak
hátrányos megkülönböztetés, diszkrimináció, 14. cikk
Forrás